Medicamentos excluídos da prestación farmacéutica

Están excluídos da prestación farmacéutica de Mugeju, e por tanto non poden ser prescritos en receita oficial:

  • As especialidades farmacéuticas publicitarias (EFP).
  • As especialidades farmacéuticas, efectos e accesorios e fórmulas maxistrais excluídas de financiamento no Sistema Nacional de Saúde.
  • Os medicamentos homeopáticos.