Finançament dels medicaments

Amb caràcter general l'aportació econòmica del mutualista en l'oficina de farmàcia és del 30% sobre el preu de venda al públic dels medicaments prescrits en receptes de Mugeju.

Així mateix existeixen alguns medicaments exempts d'aportació i uns altres amb aportació reduïda per al mutualista d'un 10% sobre el preu de venda al públic, sense que l'import total de l'aportació pugui excedir de 4,24 euros per envàs.