Contido da prestación

Mugeju xestiona directamente a prestación farmacéutica cuxo alcance e contido é o mesmo que no Réxime Xeral da Seguridade Social polo que lle é aplicable o marco legal xeneral que regula a materia