Contingut de la prestació

Mugeju gestiona directament la prestació farmacèutica l'abast de la qual i contingut és el mateix que en el Règim General de la Seguretat Social pel que li és aplicable el marc legal general que regula la matèria