Beneficiarios da asistencia sanitaria

Todos os mutualistas e beneficiarios de Mugeju teñen dereito ás prestacións sanitarias, desde o momento en que causen alta na Mutualidade.

recentemente nado terá dereito á asistencia sanitaria a cargo da entidade que atende á nai o primeiro mes desde o momento do parto. A partir de entón ese dereito queda condicionado á formalización da adscrición a unha entidade ou a Servizo Público de Saúde.