Osasun-laguntzaren onuradunak

Zerbitzu hau gomendatu

Todos los mutualistas y beneficiarios de Mugeju tienen derecho a las prestaciones sanitarias, desde el momento en que causen alta en la Mutualidad.

El jaioberria osasun-laguntzarako eskubidea izango du erakundearen kontura egiten duen lehenengo hilabetean (erditze unean ama. hortik aurrera gauzatu eskubide hori eskuratzea ezinbesteko baldintza da entitate bat edo osasun zerbitzu publikoa.