Beneficiaris de l'assistència sanitària

Tots els mutualistes i beneficiaris de Mugeju tenen dret a les prestacions sanitàries, des del moment en què causen alta en la Mutualitat.

El nounat tindrà dret a l'assistència sanitària a càrrec de l'entitat que atén a la mare el primer mes des del moment del part. A partir d'aleshores eixe dret queda condicionat a la formalització de l'adscripció a una entitat o a Servici Públic de Salut.