Targeta Sanitària Europea i Certificat Provisional Substitutori

Recomanar aquesta prestació
Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
3 mesos
Silenci
Estimatorio

Per als desplaçaments temporals en la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu i Suïssa, els mutualistes i beneficiaris disposen de la TARGETA SANITÀRIA EUROPEA (TSE) que acredita el dret a rebre prestacions sanitàries en idèntiques condicions que els residents del país de destinació, a través del seu Sistema de Sanitat Públic, tret que el desplaçament tingui per objecte precisament rebre un tractament mèdic. El període de validesa de la TSE és de dos anys.

Si el viatge és imminent i no es pot esperar a l'obtenció d'una TSE, ha de sol·licitar el Certificat Provisional Substitutori (CPS) que s'obtindrà de manera immediata a la Seu Electrònica de la MUGEJU. Amb caràcter general el CPS és una TSE amb un format diferent, produint els mateixos efectes i utilitats.

El període de validesa del CPS és de 90 dies, sent per tant document suficient per a desplaçaments curts.

Quan el sistema de Sanitat Pública del país en el qual es faci ús de la TSE, estigui sotmès a algun tipus de finançament parcial per part de l'usuari (Copago), es podrà sol·licitar el seu reintegrament a la companyia CASER.

Estats en els quals la Targeta Sanitària Europea té validesa:

  • Països integrants de la Unió Europea: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia.
  • Països de l'Espai Econòmic Europeu: Islàndia, Liechtenstein, Noruega.
  • Suïssa.

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes hauran de sol·licitar la TSE i la CPS, a la Seu Electrònica de la Mutualitat General Judicial.  El Certificat Provisional Substitutori s'obté de manera immediata, la Targeta Sanitària Europea es rebrà al seu domicili en un termini màxim de deu dies.

INICIAR TRÀMIT

En el cas que no pugui realitzar aquests tràmits a la SEU ELECTRONICA pot dirigir-se a les Delegacions Provincials o als Serveis Centrals i presentar emplenat l'imprès de sol·licitud de la TSE, o identificar-se per sol·licitar el Certificat Provisional Substitutori propi o dels beneficiaris:

Imprès de sol·licitud de TSE/CPS

Normativa i impresos: