Mutualistak desplazatu 120 egun baino gehiagoz, eta beste kasu batzuk erabili.

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
3 hilabete
Isilik
Baiestekoa

1 Modalitatea. 18/04/Erabakia (EAO, 05// 06 2016)

Laguntza horiek jaso ahal izateko es necesario que el mutualista previamente solicite en Mugeju su alta en DKV Internacional, cumplimentando el impreso de solicitud y aportando la documentación justificativa.

Mugeju no atenderá ninguna solicitud de pago o reintegro de gastos sanitarios en países fuera del territorio nacional, si el mutualista no hubiera solicitado con antelación el alta en esta modalidad sanitaria.

Modalitate hau eta eskura dauden mutualisten eragina honako kasu hauetan, betiere osasun eskubidea egiaztatzen ez dutenak edo helmugako estatuan egoitza:

a) kanpoko zerbitzuak betetzen dituzten Mutualista edo diren estatu (120 egun baino gehiagoz.

b)  Mutualistas que, encontrándose destinados en un país extranjero, causen baja en el servicio activo por jubilación o incapacidad permanente.

c) egoitza europako batasuneko herrialderen batean finkatzen dituzten Mutualista, Europako Esparru Ekonomikoko (Islandia, Liechtenstein eta Norvegia), eta suitzan.

d) ezkontidearen edo Mutualista ekartzen dituen pertsona edo antzeko harreman afektiboa egonkor batean.

e) aurreko idatz-zatietan jasotzen dituzten mutualista, haiekin batera.

f)  Mutualistas que se encuentren en excedencia por cuidado de familiares o por razón de violencia de género, siempre que la residencia en el extranjero se vaya a prolongar más de 120 días y sea consecuencia de la circunstancia que origina la excedencia.

Helmugako estatuan egoitza edo Mugeju osasun-laguntza emango duen kontratu bidez (Nazioarteko DKV, antzeko edukia duten espainian osasun laguntza emateko.

Osasun gastuak estaltzeko, kontratu horretatik gorako (gehienez ere izan daitezke Mugeju zerbitzu-zorroa aurkeztu ondoren, agiri eta inprimaki itzuli arte.