Mutualistas desplazados por un período superior a 120 días por destino y otros supuestos

Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
3 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

1 Modalitatea Ebazpen-zerrenda 2016/04/18 (EAO, 06/05/2016)

Laguntzaren onuradun izateko, laguntzarako zerbitzu mota hori ezinbestekoa da aldez aurretik alta eskatzea mutualista bere Nazioarteko eskabide inprimakia, DKV Mugeju. horretarako, eta frogagiriak.

Mugeju ez eskaerarik erantzungo die ordainketa edo itzultzea eta osasun-gastuak, espainiar lurraldetik kanpo herrialdeetan, baldin eta aldez aurretik eskatu bada, mutualista ez alta modalitate horretan.

Modalitate hau eragiten die mutualistek eta onuradunek jasoko da honako kasu hauetakoren batean, beti ez izana frogatzen duena osasun-laguntza jasotzeko eskubidea dute, herrialde edo bizi den:

a) diren Mutualista edo zerbitzuak ematen dituzten nazio lurraldetik kanpo, gehienez 120 egun arte.

b) Mutualista, baldin eta atzerriko herrialde batean diren baja hartzen, jarduneko zerbitzuan, erretiroagatik edo ezintasun iraunkorra.

c)  Mutualistas que fijen su domicilio en algún país de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein, Noruega), y Suiza.

d) eta haren barruan ezkontidea Mutualista joan edo antzeko harreman afektiboa eta egonkorrak.

e)  Beneficiarios de los mutualistas incluidos en los párrafos anteriores, que se trasladen con ellos.

f) Mutualista dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia edo genero-indarkeriagatiko beti, egoitza atzerrian joan, erroitz gehiago 120 egun eta inguruabar hori eragiten duen eszedentzia hartzea.

Osasun-laguntza emango Mugeju egoitza edo helmugazko herriaren kontratuaren bidez, nazioarteko antzeko edukia bat emateko DKV espainian osasun laguntza.

Osasun-gastuak itzuli ahal izango dute, aipatutako estaldura gainditzen duten zerbitzu-zorroa mugaraino Mugeju aurkeztu ondoren dirua itzultzeko eskaera-inprimakia eta frogagiriak.