Mugaz haraindiko osasun-asistentzia

Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
3 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

A través de esta fórmula, el mutualista puede acudir en algunos supuestos a otro país de la UE para recibir asistencia sanitaria, teniendo derecho al reembolso de los gastos médicos a través las tarifas aprobadas y publicadas por Mugeju, siempre que esa asistencia esté incluida en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud. En ningún caso el reembolso incluye los gastos de traslado ni de alojamiento.

Mutualista direnean dauden osasun-zerbitzu publikoak, autonomia-erkidegoetako edo osasun kudeaketarako institutu nazionalaren honetan eskumena duten administrazio, kudeaketa-prozedurak eta mugaz gaindiko estaasistencia baimena dira autonomia-erkidegoetako edo kasuetan osasun kudeaketarako institutu nazionalaren Ceuta eta Melilla.

Mutualista kasuetan dauden Erakunde Medikoak erakundea da, nahitaez eman beharreko prozeduraren arabera, mugaz gaindiko osasun laguntzan eta tarifei buruz jasotakoak dira 2016/04/18ko BOE, 2016/05/06.

Zenbait kasutan, aurretiazko baimenik eskatu behar da Mugeju.

Beharrezkoa da aldez aurreko baimena beharko da:

  1. Ospitalizazioa behar da gutxienez.
  2. Azpiegituren erabilera oso espezializatuak edo laguntza eskatzen ekipo medikoen edo garestiz trukatzen ditu.

 

  ARAU-ESPARRUA

2011/24/UE zuzentaraua , europako parlamentuarena eta kontseiluarena, martxoaren 9koa, hain zuzen ere, gaixoen eskubideen aplikazioa mugaz gaindiko osasun laguntzan

81/2014 Errege Dekretua, otsailaren 7an arauak ezartzen dituena, bermatzeko, eta mugaz gaindiko osasun laguntzan aldatzen duena 1718/2010 errege dekretua, abenduaren 17koa, errezetei eta banaketa-aginduei buruzkoa.

Ebazpena, 2016ko apirilaren 18ra , de la Mutualidad General Judicial, por la que se regula la asistencia sanitaria fuera del territorio nacional. 

 

PUNTU NAZIONALEN EUROPAKO UNIÓN HARREMANETARAKO

Los puntos nacionales de contacto en cada Estado miembro permiten que los pacientes puedan acceder a la información pertinente para ejercer su derecho a la asistencia sanitaria.

A través de este vínculo se facilitan los enlaces a los  Puntu nazionalak ebren kontaktua .

 

INFORMACIÓN GEHIGARRIA

Batzordearen Web orrian: http://ec.europa.eu/index_es.htm