Planaren programak socio-sanitaria arreta

Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

Laguntza ekonomikoak beharrei erantzuteko adineko pertsonak, minusbaliatuak eta drogazaleak eta solidaritatezko legetik eratorritako laguntzak ekarpen ekonomikoa zenbait produktu ortoprotesikoak.

Xedea

Diru-laguntza ematea, premia-egoera bakoitzerako eragiten dioten mutualista, honako egoera hauetan:

 • Adineko pertsonak.
 • Ezgaitasunak dituzten pertsonak.
 • Drogazaleek.
 • Diru-ekarpenaren ondoriozko laguntza zenbait produktu ortoprotesikoak.

Baldintza orokorrak

 • Mutualista edo onuraduna izan alta mutualitate orokorraren Judiziala gertaera eragilea sortzen den unean egin behar da, dagokion aurrekontu-ekitaldian.
 • Egoera jakin bati buruzkoak izan ekoitzitako eta sortutako gastuak aurrekontu-ekitaldiko urteko urtarrilaren 1etik aurrera.
 • Bateraezintasunerako legezko kariren batean erorita ez egotea bateraezintasuna.

Zenbatekoa

Hileko zenbatekoa-mailaren arabera ezarriko da, hileko dirusarrera garbien pertsonako irizpideen arabera kalkulatua eta deialdian ezarritako baremoaren arabera,.

Dokumentazio orokorra

 • Eskaera eredu normalizatua, deskarga daiteke horren web orrian lor mutualitate zenbakia, zerbitzu zentraletan. estatua probintzia-ordezkaritzen edo
 • Pfgz zergaren aitorpenaren fotokopia edo kopia familia-unitatearen barne, azken ekitaldiko Aitorpen Osagarria egin izan balitz.
 • Ez dago aitortzeko obligaziorik. bada, zerga administrazioaren ziurtagiria eta egozpenen ziurtagiria, diru-sarreren zaie Oso-Osorik.
 • Egoitza eta helbidea ziurtagiria famili unitateko kide guztiak.

28.2 Artikuluan ezarritakoaren arabera 39/2015 legea, urriaren 1ekoa, Herri-administrazioen administrazio prozedura erkidearena, MUGEJU organoengana joko du informazio hori pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko informazioa elektronikoki bidez, salbu eta espresuki kontra dagoela esaten duen mutualista AEAT kasu horretan aurkeztu beharko du.

Berariazko dokumentazioa

A) adinekoen arretarako Programa:

 • Ziurtapena edo fotokopia konpultsatua, arlo horretan eskumena duen autonomia-erkidegoan dagokion organismoan), ezgaitasun-gradua egiaztatzen duen.
 • Hala badagokio, adierazpen diren pentsio edo prestazio salbuetsiak edo behar ez duten azken ekitaldiko errenta.

28.2 Artikuluan ezarritakoaren arabera 39/2015 legea, urriaren 1ekoa, administrazio publikoen administrazio prozedura erkideari buruzko informazioa elektronikoki organoengana joko du informazio hori, MUGEJU, minusbaliotasunaren maila mutualista adierazi du halakoetan izan ezik espresuki kontra aurkeztu beharko du.

B) pertsona ezinduei laguntzeko Programa:

 • Ziurtapena edo fotokopia konpultsatua, arlo horretan eskumena duen autonomia-erkidegoan dagokion organismoan), ezgaitasun-gradua egiaztatzen duen.
 • En su caso, informe actualizado del especialista responsable de la asistencia facultativa, que indique la necesidad del tratamiento.
 • Kasu bakoitzean, aurrekontuak, zentroaren edo profesionala irakasten duten tratamendu edo egiten duen enpresaren arkitekturako oztopoak kentzeko.
 • Gastuaren jatorrizko fakturak.
 • Hala badagokio, adierazpen diren pentsio edo prestazio salbuetsiak edo behar ez duten azken ekitaldiko errenta.

28.2 Artikuluan ezarritakoaren arabera 39/2015 legea, urriaren 1ekoa, administrazio publikoen administrazio prozedura erkideari buruzko informazioa elektronikoki organoengana joko du informazio hori, MUGEJU, minusbaliotasunaren maila mutualista adierazi du halakoetan izan ezik espresuki kontra aurkeztu beharko du.

C) droga mendekotasunak dituzten pertsonendako arreta-Programa:

 • Espezialistaren preskripzio (lehenengo hileko).
 • Jatorrizko fakturak.
 • Hala badagokio, adierazpen diren pentsio edo prestazio salbuetsiak edo behar ez duten azken ekitaldiko errenta.

D) Programa de ayudas derivadas de la aportación económica en determinados productos ortoprotésicos.

 • Aldez aurretik jaso izana laguntza behar duten produktuak ortoprotesikoaren gastua itzultzeari eta diru-ekarpena egitea, mutualista.
 • Informazio gehiago lotura hau .

 

 

CÓMO ESKATZEN DIRA

Mutualista prestazio horiek eskatu behar dute egoitza elektronikoaren bidez Ere eskatu daitezke mutualitate orokorrarekin Judiziala. aurrez aurre. horrek esan nahi du "atalean Aurrez Aurreko fitxen arabera" sartzeko eskaera egoitza elektronikoa.

Eskaerak sartzeko egoitza elektronikoan:
- Adineko pertsonentzako laguntza
- Urritasunak dituzten pertsonentzako laguntza
- Drogaren mende dauden pertsonentzako laguntza
- Laguntza zenbait produktu ortoprotesikoak