Planaren programari Socio-Sanitaria Arreta

Prestazio hau gomendatu
Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

Laguntza ekonomikoak beharrei erantzuteko adineko pertsonak, minusbaliatuak eta drogazaleak eta solidaritatezko legetik eratorritako laguntzak ekarpen ekonomikoa zenbait produktu ortoprotesikoak.

Xedea

Diru-laguntza ematea, premia-egoera bakoitzerako eragiten dioten mutualista, honako egoera hauetan:

 • Adineko pertsonak.
 • Ezgaitasunak dituzten pertsonak.
 • Drogazaleek.
 • Diru-ekarpenaren ondoriozko laguntza zenbait produktu ortoprotesikoak.

Baldintza orokorrak

 • Mutualista edo onuraduna izan alta mutualitate orokorraren Judiziala gertaera eragilea sortzen den unean egin behar da, dagokion aurrekontu-ekitaldian.
 • Egoera jakin bati buruzkoak izan ekoitzitako eta sortutako gastuak aurrekontu-ekitaldiko urteko urtarrilaren 1etik aurrera.
 • Bateraezintasunerako legezko kariren batean erorita ez egotea bateraezintasuna.

Dokumentazio orokorra

 • Eskaera eredu normalizatua, deskarga daiteke horren web orrian lor mutualitate zenbakia, zerbitzu zentraletan. estatua probintzia-ordezkaritzen edo
 • Pfgz zergaren aitorpenaren fotokopia edo kopia familia-unitatearen barne, azken ekitaldiko Aitorpen Osagarria egin izan balitz.
 • Ez dago aitortzeko obligaziorik. bada, zerga administrazioaren ziurtagiria eta egozpenen ziurtagiria, diru-sarreren zaie Oso-Osorik.
 • Egoitza eta helbidea ziurtagiria famili unitateko kide guztiak.

28.2 Artikuluan ezarritakoaren arabera 39/2015 legea, urriaren 1ekoa, Herri-administrazioen administrazio prozedura erkidearena, MUGEJU organoengana joko du informazio hori pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko informazioa elektronikoki bidez, salbu eta espresuki kontra dagoela esaten duen mutualista AEAT kasu horretan aurkeztu beharko du.

Berariazko dokumentazioa

A) adinekoen arretarako Programa:

 • Ziurtapena edo fotokopia konpultsatua, arlo horretan eskumena duen autonomia-erkidegoan dagokion organismoan), ezgaitasun-gradua egiaztatzen duen.
 • Hala badagokio, adierazpen diren pentsio edo prestazio salbuetsiak edo behar ez duten azken ekitaldiko errenta.

28.2 Artikuluan ezarritakoaren arabera 39/2015 legea, urriaren 1ekoa, administrazio publikoen administrazio prozedura erkideari buruzko informazioa elektronikoki organoengana joko du informazio hori, MUGEJU, minusbaliotasunaren maila mutualista adierazi du halakoetan izan ezik espresuki kontra aurkeztu beharko du.

B) pertsona ezinduei laguntzeko Programa:

 • Ziurtapena edo fotokopia konpultsatua, arlo horretan eskumena duen autonomia-erkidegoan dagokion organismoan), ezgaitasun-gradua egiaztatzen duen.
 • Hala badagokio, txosten eguneratua ardura behar dela adierazten duen fakultatiboak, espezialista.
 • Kasu bakoitzean, aurrekontuak, zentroaren edo profesionala irakasten duten tratamendu edo egiten duen enpresaren arkitekturako oztopoak kentzeko.
 • Gastuaren jatorrizko fakturak.
 • Hala badagokio, adierazpen diren pentsio edo prestazio salbuetsiak edo behar ez duten azken ekitaldiko errenta.

28.2 Artikuluan ezarritakoaren arabera 39/2015 legea, urriaren 1ekoa, administrazio publikoen administrazio prozedura erkideari buruzko informazioa elektronikoki organoengana joko du informazio hori, MUGEJU, minusbaliotasunaren maila mutualista adierazi du halakoetan izan ezik espresuki kontra aurkeztu beharko du.

C) droga mendekotasunak dituzten pertsonendako arreta-Programa:

 • Espezialistaren preskripzio (lehenengo hileko).
 • Jatorrizko fakturak.
 • Hala badagokio, adierazpen diren pentsio edo prestazio salbuetsiak edo behar ez duten azken ekitaldiko errenta.

D) diru-ekarpenaren ondoriozko laguntza-Programa batzuetan produktu ortoprotesikoak.

 • Aldez aurretik jaso izana laguntza behar duten produktuak ortoprotesikoaren gastua itzultzeari eta diru-ekarpena egitea, mutualista.
 • Informazio gehiago lotura hau .

Aurkezteko epea

 • Urteko abenduaren 31 arte.

Ebazpena eta errekurtsoa

 • Hasiera: interesatuak eskatuta.
 • Ebazten duen agintaritza: gerentzia-mutualitate orokorraren Judiziala.
 • Erabakitzeko epea: 6 hilabete.
 • Administrazio-isiltasunaren ondorioak: positiboa
 • Gora jotzeko Errekurtsoa: aurrean justizia ministroa.

Dokumentazio gehigarria

2020Ko abenduaren 9ko ebazpena , mutualitate orokorraren judiziala, laguntzetarako deialdia egiten duena planaren programa Socio-Sanitaria arreta-2021 egiteko.

Pertsona ezinduei laguntzeko programaren laguntza-eskaera

Programaren laguntza-eskaera. droga mendekotasunak dituzten pertsonendako arreta

Adinekoen arretako-programaren laguntza-eskaera

Laguntza-eskaera dela-eta, ekarpen ekonomikoa zenbait produktu ortoprotesikoak