Ekarpen Ortoprotesikoaren Gastua Itzultzeari Eta laguntza

Prestazio hau gomendatu
Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

Xedea.

 • Las ayudas derivadas de la aportación económica en determinados productos ortoprotésicos están destinadas a financiar, parcialmente, los gastos derivados de la aportación económica que los mutualistas hayan tenido que realizar en el momento de la adquisición, renovación y/o reparación de determinados productos ortoprotésicos como son: andadores, muletas con tres o más patas, órtesis cervicales, de manos, de brazos, de rodilla entre otras.

Beharkizunak.

 • Serán beneficiarios de estas ayudas los mutualistas, los titulares no mutualistas y los beneficiarios incluidos en el documento de afiliación de ambos.

Araudia.

 • 2020Ko abenduaren 9ko ebazpena , de la Mutualidad General Judicial, por la que se convocan ayudas de los Programas del Plan de Atención Socio-Sanitaria para 2021.

Dokumentazioa.

 • Laguntza-eskaera dela-eta, ekarpen ekonomikoa zenbait produktu ortoprotesikoak. Ere lor daiteke zerbitzu zentraletan. estatua probintzia-ordezkaritzen edo
 • Fotocopia o copia de la declaración del IRPF de la unidad familiar del último ejercicio, incluida la Declaración Complementaria si se hubiera efectuado.
 • Ez dago aitortzeko obligaziorik. bada, zerga administrazioaren ziurtagiria eta egozpenen ziurtagiria, diru-sarreren zaie Oso-Osorik.
 • Txandaka botatzen du dokumentazio hori ekarpena, baimena ematea Mugeju (gordeta dagoen eskabide-ereduan) erakunde publikoen datuak biltzeko.
 • Hala badagokio, adierazpen diren pentsio edo prestazio salbuetsiak edo ez zergapean egongo dira, azken ekitaldiko pfezren

Zenbatekoa.

 • El importe de la cuantía mensual se fijará, en función del nivel de ingresos netos mensuales por persona calculado conforme a los criterios y en función del baremo, establecidos en la Convocatoria.

Ebazpena eta baliabideak.

 • Hasiera: interesatuak eskatuta.
 • Ebatzi du: Gerentea Duen agintaritzak mutualitate orokorrarekin Judiziala.
 • Erabakitzeko epea: 6 hilabete
 • Administrazio-isiltasunaren ondorioak: positiboa
 • Gora jotzeko Errekurtsoa: aurrean justizia ministroa.