Ajuda Aportació Ortoprotésica

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Objecte.

 • Les ajudes derivades de l'aportació econòmica en determinats productes ortoprotésicos estan destinades a finançar, parcialment, els gastos derivats de l'aportació econòmica que els mutualistes hagen hagut de realitzar en el moment de l'adquisició, renovació i/o reparació de determinats productes ortoprotésicos com són: andadores, crosses amb tres o més potes, órtesis cervicals, de mans, de braços, de genoll entre unes altres.

Requisits.

 • Seran beneficiaris d'estes ajudes els mutualistes, els titulars no mutualistes i els beneficiaris inclosos en el document d'afiliació de tots dos.

Normativa.

Documentació.

 • Sol·licitud d'ajuda derivada  de l'aportació econòmica en determinats productes ortoprotésicos. Pot obtindre's també en els Servicis Centrals o en les Delegacions Provincials.
 • Fotocòpia o còpia de la declaració de l'IRPF de la unitat familiar de l'últim exercici, inclosa la Declaració Complementària si s'haguera efectuat.
 • Si no existix obligació de declarar, certificació de l'Administració Tributària en eixe sentit i certificació de les imputacions íntegres d'ingressos que els consten.
 • Alternativament a l'aportació de l'anterior documentació, autoritzar a Mugeju (en l'espai reservat en el model de sol·licitud) per a recaptar les dades dels organismes públics corresponents.
 • Si escau, declaració responsable de les pensions o prestacions exemptes o no subjectes a tributació per IRPF de l'últim exercici

Quantia.

 • L'import de la quantia mensual es fixarà, en funció del nivell d'ingressos nets mensuals per persona calculat conforme als criteris i en funció del barem, establits en la Convocatòria.

Resolució i Recursos.

 • Forma d'inici: a sol·licitud de l'interessat.
 • Autoritat que resol: Gerent de la Mutualitat General Judicial.
 • Termini de resolució: 6 mesos
 • Efectes del silenci administratiu: positiu
 • Recurs: d'alçada davant el Ministre de Justícia.