Aldi baterako ezintasunagatiko sorospena eta haurdunaldiko arriskua dela-eta edoskitzaro

Prestazio hau gomendatu
Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

Aldi baterako ezintasun-egoera

Jotzen da aldi baterako ezintasun-egoeran dauden funtzionarioek esan zioten, xedatutakoaren arabera, botere judizialaren lege organikoak (artikulu 374 eta 375) eta indarrean dauden lege xedapenen testu bategina langileei dagokien gizarte segurantzako araubide bereziari buruzkoa. justizia-administrazioaren zerbitzura (19 eta 20), 3/2000 legegintzako errege dekretuak onartua, istripu edo gaixotasunagatiko lizentzia eskuratu behar bezala betetzea oztopatzen duten eginkizun publikoak betetzeko.

Oinarrizko erregulazioa jasota dago aurreko paragrafoan aipatutako legezko manuak eta 82 artikuluetan 93 erregelamenduaren Mutualismoa judiziala, errege dekretuaren bidez onartutako 1026/2011, uztailaren 15ekoa (BOE 4/8/2011).

Sorospenerako eskubidea aldi baterako ezintasuna dela-eta Mugeju eskutik jaio zen luzapena ematean gaixotasun zazpigarren dagokion hileko (lehen sei zehar, eta justizia administrazioaren funtzionarioen ordainsariak osorik kobratzeko eskubidea dute).

Era berean, halakotzat eta aldi baterako ezintasun-egoeran dagoen emakume bat, lizentzia lortu duenik duen funtzionarioak haurdunaldiko arriskua dela-eta edo edoskitzaro naturalean arriskua bederatzi hilabete baino gutxiagoko seme-alaba.

Laguntza horren munta finkoa da, bai horretan identifikazioko desagertu ez dadin, eta bi cuantidades handiena izango da:

  • 100Eko 80a sortutako oinarrizko ordainsariak (soldata eta hirurtekoak) gehituz, seriearen seigarren partean, aparteko paga bat, lehen hilabetean, dagokion lizentzia.
  • % 75 Sortutako ordainsari osagarriak lehen hilabetean.

Subsidioaren zenbatekoa honela kalkulatutako Osoa izanen da osorik eta lehen hilabetean, dagozkion ordainsari osagarriak.

Bada, haren zenbatekoa handiagoa bada subsidioaren zenbatekoa murriztuko da.

Sorospena itzali bitartean, besteak beste:

  • Baimen amaiera gaixorik dagoelako.
  • Gehienezko iraupen-epea pasatu delako, aldi baterako ezintasunean aurreikusitako gizarte segurantzari buruzko lege orokorraren testu bategina.
  • Erretiro-aitorpena.
  • Heriotza.

 

Haurdunaldiko arrisku-egoera eta edoskitzaro naturalean

Mutualista egoera lizentzia lortu dituen haurdunaldiko arriskua dela-eta edo edoskitze naturaleko aldian bederatzi hilabete baino gutxiagoko seme-alaba izango ditu ondorioak eta aldi baterako ezintasuna horietarik gorengoa, gainera, prestazio ekonomikoa aldi baterako ezintasunagatiko sorospena baliokidea sorospena Mugeju zenbatekoaren kontura 100eko 100 sortutako ordainsari osagarriak lehen hilabetean.

Erlazionatutako fitxategiak