Subsidio por Incapacidad Temporal y por Riesgo durante el embarazo y durante la lactancia

Prestazio hau gomendatu
Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

Aldi baterako ezintasun-egoera

Se consideran en situación de Incapacidad Temporal los funcionarios que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículos 374 y 375) y en el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen Especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia (artículos 19 y 20), aprobado por real Decreto Legislativo 3/2000, hayan obtenido licencia por enfermedad o accidente que impidan el normal desempeño de las funciones públicas.

Su regulación básica está contenida en los preceptos legales citados en el párrafo anterior y en los artículos 82 al 93 del Reglamento del Mutualismo Judicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio(BOE de 4/8/2011).

Sorospenerako eskubidea aldi baterako ezintasuna dela-eta Mugeju eskutik jaio zen luzapena ematean gaixotasun zazpigarren dagokion hileko (lehen sei zehar, eta justizia administrazioaren funtzionarioen ordainsariak osorik kobratzeko eskubidea dute).

Era berean, halakotzat eta aldi baterako ezintasun-egoeran dagoen emakume bat, lizentzia lortu duenik duen funtzionarioak haurdunaldiko arriskua dela-eta edo edoskitzaro naturalean arriskua bederatzi hilabete baino gutxiagoko seme-alaba.

Laguntza horren munta finkoa da, bai horretan identifikazioko desagertu ez dadin, eta bi cuantidades handiena izango da:

  • 100Eko 80a sortutako oinarrizko ordainsariak (soldata eta hirurtekoak) gehituz, seriearen seigarren partean, aparteko paga bat, lehen hilabetean, dagokion lizentzia.
  • % 75 Sortutako ordainsari osagarriak lehen hilabetean.

Subsidioaren zenbatekoa honela kalkulatutako Osoa izanen da osorik eta lehen hilabetean, dagozkion ordainsari osagarriak.

Bada, haren zenbatekoa handiagoa bada subsidioaren zenbatekoa murriztuko da.

Sorospena itzali bitartean, besteak beste:

  • Baimen amaiera gaixorik dagoelako.
  • Gehienezko iraupen-epea pasatu delako, aldi baterako ezintasunean aurreikusitako gizarte segurantzari buruzko lege orokorraren testu bategina.
  • Erretiro-aitorpena.
  • Heriotza.

 

Haurdunaldiko arrisku-egoera eta edoskitzaro naturalean

Mutualista egoera lizentzia lortu dituen haurdunaldiko arriskua dela-eta edo edoskitze naturaleko aldian bederatzi hilabete baino gutxiagoko seme-alaba izango ditu ondorioak eta aldi baterako ezintasuna horietarik gorengoa, gainera, prestazio ekonomikoa aldi baterako ezintasunagatiko sorospena baliokidea sorospena Mugeju zenbatekoaren kontura 100eko 100 sortutako ordainsari osagarriak lehen hilabetean.

Erlazionatutako fitxategiak