Subsidio por Incapacidad Temporal y por Riesgo durante el embarazo y durante la lactancia

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

Aldi baterako ezintasuna

Aldi baterako ezintasun egoeran diren funtzionarioak dira, Botere Judizialaren lege organikoaren arabera ((374, 375, artikuluak) eta indarrean dauden legezko xedapenen testu bateginean araubide bereziari buruzkoa (justizia administrazioko langileak gizarte segurantzako irudian (19. eta 20. artikuluak), 3. legegintzako errege dekretuak (2000, gaixotasun edo istripuagatiko lizentzia lortu funtzio publikoak behar bezala betetzea oztopatzen duten.

Oinarrizko araudi hori jasota dago aurreko paragrafoan aipatutako legezko aginduak eta Araudia (93 (82 artikuluetan al Dute, epailearen 1026/2011 errege dekretuak, uztailaren 15ekoa (4/8/( BOE).

Aldi baterako ezintasunagatiko sorospena jasotzeko eskubidea eman al da bere gaixotasuna luzatzea dagokion irudian, Mugeju zazpigarren hilabetetik irudian (lehen sei urteetan, eskubidea dute justizia administrazioko funtzionarioen ordainsari guztiak).

Aldi baterako ezintasuna eragin duen tratamendu berdina eta emakumearen egoera lortu duen funtzionarioa edo lizentzia, haurdunaldiko bederatzi hilabetetik beherako seme-alabaren edoskitzaro naturaleko arriskua.

Laguntzaren zenbatekoa finkoa eta aldaezina da (beraz, ez Du desegiten da, eta hurrengo bietan zaharrena cuantidades:

  • 100Eko 80 sortutako oinarrizko ordainsariak (soldata eta hirurtekoak) gehi seiren bat ere aparteko ordainketa, urtarrilean, dagokion lizentzia irudian.
  • 100Eko 75 ordainsari osagarriek sortutako lehenengo hilabeteko baimena.

Horrela kalkulatutako Laguntza zenbatekoa Osorik (gehienez ere hilabete osoak ordainsari osagarrien kasuan, lehenengo lizentzia irudian.

Urteko zenbatekoa handiagoa bada, Diru-laguntzak, zenbatekoa murriztuko da, gehiegizko.

Subsidioa da, beste arrazoi batzuen artean,:

  • Bukatzeko, gaixotasunagatiko lizentzia.
  • Transcurso del plazo máximo de duración de incapacidad temporal, previsto en el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social.
  • Erretiroa aitortzea.
  • Heriotza.

 

Situación de riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural

La situación de la mutualista que haya obtenido licencia por riesgo durante el embarazo o durante el período de lactancia natural de hijo menor de nueve meses tendrá la misma consideración y efectos que la Incapacidad Temporal, con la particularidad de que la prestación económica equivalente al subsidio por Incapacidad Temporal consiste en un subsidio a cargo de Mugeju en cuantía igual al 100 por 100 de las retribuciones complementarias devengadas en el primer mes de licencia.

Fitxategi erlazionatuak