Indemnización por lesións permanentes non invalidantes

A prestación “Indemnización por lesións permanentes non invalidantes” consiste nunha indemnización a tanto alzado que a Mutualidade Xeral Xudicial recoñece aos funcionarios mutualistas que sufran lesións, mutilaciones e deformidades causadas por accidentes de traballo ou enfermidades profesionais, que, sen chegar a constituír incapacidade permanente, supoñan unha diminución da integridade físico do funcionario, sempre que aparezan recollidas no baremo establecido para ese efecto.

 

NORMATIVA

Regulamento do Mutualismo Xudicial: artigo 101.

Orde ESS/66/2013, pola que se actualizan as cantidades a tanto alzado das indemnizacións por lesións, mutilaciones e deformidades de carácter definitivo e non invalidantes

 

COMO SE SOLICITA

Os mutualistas deben solicitar esta prestación a través da sede electrónica da Mutualidade Xeral Xudicial. Tamén poden solicitala de forma presencial segundo o que indica o apartado "Presencial" da ficha de acceso á solicitude na sede electrónica.

Máis información e acceso á solicitude (sede electrónica)