Seme-alaba ardurapean izateagatiko prestazioa bada

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

31. 1991 (Legea, abenduaren 30ekoa, Estatuaren aurrekontu orokorren (1992, Mugeju arloan ematen zuen ardurapean ezintasunen bat duen seme-alaba izateagatik, mota eta kargupeko seme-alabengatik jasotako famili laguntzak.
 
12.1 Artikuluak (f) eta 21.3 legegintzako errege dekretuak onartutako testu bateratua (3/2000 berariaz jasotzen dute, Mugeju prestazioen artean, kargupeko seme-alabarengatik ematen duten ” “ bitartez, Ix. Kapitulua (Ii. Titulua (erregulatzeko irudian, gizarte segurantzaren lege orokorraren testu bategina.
1335/2005 Errege Dekretuak emandako lehen esparruan, gizarte segurantzako erregimen orokorreko araudiak garatzen duten seme-alaba bakoitzeko.

 
Mutualismoa Erregelamendua (judiziala, 1026/2011 errege dekretuak, uztailaren 15ekoa (BOE )/4/8) arautzen du, prestazioa 109, 110 eta artikuluen arabera.

 
Hileko diru-kopurua emango da, eta ondorioz, seme-alaba edo harrerako adingabe ezinduak, adinaren arabera zehazten da, alegia, beste norbaiten beharra ezintasuna urteko lehiaketa.

Seme-alaba ardurapean izateagatiko prestazioa bada (2019 Urtera)
Taldea Sortu Laguntzaren hileko zenbatekoa
18 Urtetik beherakoak (Minusbalioa %33 ≥) 83,33
18 Urtetik gorakoak (% 65eko Minusbalioa ≥) 392,00
18 Urtetik gorakoak (% 75 eta beste norbaiten beharra Duten ≥) 588,00

 

Kausatzailearen seme-alaba edo ardurapean hartutako adingabekoak izateagatik ez izateari hutsagatik irabazizko lana egitea, norberaren edo besteren kontura, betiere prestazioaren onuradunarekin bizi den jarraitu eta urteko diru-sarrerak sortu zuten, urteko lan etekin gisa, ehuneko ehun urteko lanbidearteko gutxieneko soldata gainditzen ez bada.
 
Ezarri da, lanbide arteko gutxieneko soldataren 2019 900,70 euro/hilean (12.600,00 euro urtean).
 
Ordainketak jasotzeko ezintasuna duten 18 urtetik gorako seme-alaba bakoitzeko, ez da bateragarria izatea, edo urteko aldetik, kotizatu gabekoen modalitatean, jubilazio edo elbarritasun erretiroduna izatea eta laguntzako pentsioen onuraduna/45 legeak araututako 1960ko uztailaren 21eko eta beste hainbat laguntza gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko eta hirugarren pertsona batek, edo legeak ezarritako 13, 1982ko apirilaren 7koa, minusbaliodunak gizarteratzeari buruzkoa.
 
Eskaera inprimaki ofizialean egin beharko dela, horretarako ezarritako Mutualitate Orokor Judizialak, bertan adierazten den dokumentazioarekin batera.
 
Inprimaki hori bera egiten du obtenerse Badizkiote (Zerbitzu Zentralak eta ordezkaritzak Probintziako) descargarse Mugeju eta Web orrian.