Erditze multipleko kasuetan Laguntza Ekonomikoak

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

Laguntza hauek, honako bi ezaugarri ditu:

  • Amatasun edo aitatasunagatiko diru-laguntza bereziak direnean erditzea, adopzioa edo.
  • Ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa zenbait haur batera erditzeagatik edo adoptatzeagatik.

Laguntza motak

Oinarrizko artikuluetan jasota dago araututa. 111 (117 Araudia (al Dute, epailearen 1026/2011 errege dekretuak, uztailaren 15ekoa. (BOE )// 08 04)

Subsidio especial por maternidad o paternidad en los supuestos de parto, adopción o acogimiento múltiples

Laguntza hau jasotzeko eskubidea izango dute, eta mutualista, amatasunaren kasuetan, erditze multiplea izan eta adoptatu aurreko harrera edo harrera iraunkor edo adopzio anitzagatik, aitatasuna eta amatasuna.

Es compatible con la prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples.

Laguntzaren urteko zenbatekoa biderkatuta ateratzen den kopurua izango da: 24 (sei asteko nahitaezko atsedenaldiak () (urteko gertakizun irudian (dagokion arautzen duen hartzekoaren irudian, gorputz mutualistak dagokion, eta emaitza hori bider 365 eginez gero, seme-alaben kopurua biderkatuko da Produktua, erditu baino lehen edo bigarren aurrera jaio edo adoptatutako adingabeak dituzten aldi berean:

Amatasunagatiko sorospen berezia, erditze anizkoitza izanez gero.

Laguntza = (x 42 egun duen gertakizunaren egunean egin zuten/365 egun) x (1 - batera seme-alaba kopurua)
Taldea 2019 Arautzen duela (euro/urte)
A1 41.807,75
A2 32.903,75
B 28.812,57
C1 25.270,64
C2 19.993,26

A1: Karrera Judizial eta Fiskal Karreran, Idazkaritza Judizialak, auzitegi-medikuak INT. eta adituen eta urteko C.F.
A2: Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, Cuerpo de Técnicos Especialistas de INT y CF y Cuerpo de Secretarios de Juzgados de Paz de municipios de más de 7.000 habitantes.
C1: Izapidetze prozesal eta administratiboko kidegoa eta Laborategiko laguntzaileen kidegoa eta AKTOREAK (IK.
C2: Laguntza judizialeko kidegoa.

Ordainketa bakarreko prestazioa da erditze anizkuna zenbatekoa lanbide arteko gutxieneko soldata (multiplo batera, azken hori finkatutako koefiziente bat) eginez ateratzen den arabera, urteko aldi berean jaiotako haurren kopurua.

Erditze anitzeko ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa

Ordainketa bakarreko prestazio hau jasotzeko eskubidea izango dute, eta mutualista, zenbait haur batera erditzeagatik edo adoptatzeagatik kasuetan, konpentsatu egin dute, neurri batean, igoera eragiten dituen gastuak eta familien bi seme-alaba edo gehiago jaiotzen hartzeko zenbait haur batera erditzeagatik edo adoptatzeagatik.

Bateragarria da subsidio bereziaren kasuan eta amatasun edo aitatasunagatiko erditze, adopzio edo harrera anizkoitza

Prestazioa ordainketa bakarrekoa da eta horren zenbatekoa ordaindu behar da, 4, 8 edo 12 hileko gutxieneko soldata halako egunean indarrean den lanbide jaio edo adopzioaren ebazpen judiziala, seme-alaba edo gehiago dutenak diren arabera 2,3

Odolekoak hala adoptatutakoak edo gehiagoko minusbaliotasun batek seme-alaben% 33 irudian, bi bailiran zenbatuko dira.

Jaiotako seme-alabak Hileko zenbatekoa (urteko LGS baino. 2019. Urtea zenbatekoa
12 01/01 Eta 31 bitartean egindako///eragileak 2019 2019
2 4 3.600,00 euroko
3 8 7.200,00 euro
4 edo gehiago 12 10.800,00 euro

900 Euro/hilean LGSREN 2019-. ED/1.462 2018ko abenduaren 21eko