Erditze multipleko kasuetan Diru-Laguntzak

Prestazio hau gomendatu
Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

Honako hauek sartzen dira laguntza horiek bi zerbitzu bereizi ditu:

  • Subsidio especial por maternidad o paternidad en los supuestos de parto, adopción o acogimiento múltiples.
  • Ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa zenbait haur batera erditzeagatik edo adoptatzeagatik.

Laguntza motak

Oinarrizko erregulazioa artikuluetan jasota dago. 111, araudiko Mutualismoa Judiziala, errege dekretu bidez onartua: 117 1026/2011, uztailaren 15ekoa. (BOE 2011/08/04)

Subsidio especial por maternidad o paternidad en los supuestos de parto, adopción o acogimiento múltiples

Tendrán derecho a este subsidio, los mutualistas, en los casos de maternidad por parto múltiple o de acogimiento preadoptivo o permanente múltiple o de paternidad o maternidad por adopción múltiple.

Bateragarria da ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa zenbait haur batera erditzeagatik edo adoptatzeagatik.

Laguntza horren munta biderkatzetik ateratzen dena izango da 42 (sei aste derrigorrezko atsedena) du hartzeko arautzailea, gertaera eragilearen urteari dagokion gorputzaren mutualista, aldi berean, emaitza hori dagokion zati 365. produktua biderkatuko da seme-alaben kopurua, bigarrenetik aurrera jaiotako edo adoptatutako adingabeak harreran edo erditze berean aldi berean:

Amatasun-Subsidio berezia erditze multiplea izanez gero:

Sorospena = (hartzeko arautzailea, gertaera eragilearen egunean x 42 egun/365 egun) x (aldi bereko seme-alaba kopurua - 1)
Taldea Hartzeko Arautzailea 2019 (euro/urte)
A1 42.563,68
A2 33.498,68
B 29.333,53
C1 25.727,56
C2 20.354,76

A1: Karrera judiziala, Karrera Fiskaleko Euskadira Destinatuta Dagoen Idazkaritza Judizialaren, auzitegi-medikuak eta Medikuen INT. eta C.F. NORGEHIAGOKA DELA ETA.
A2: Kudeaketa prozesal eta Administratiboko kidegoa, Teknikari espezialistak Barnekoak eta CF eta bake-epaitegietako Idazkarien 7.000 biztanletik gorako udalerriak.
Izapide prozesal eta administratiboaren kidegoan C1: kidegoa eta Laborategiko laguntzaileak Barnekoak eta CF.
C2: Laguntza judizialeko kidegoa.

Zenbatekoa ordainketa bakarreko prestazioa, erditze anizkoitza izanez gero, puntuaren multiploa da lanbide arteko gutxieneko soldataren biderkatuta lortzen den koefiziente bat ezarrita; azken hori jaiotako seme-alaben kopuruaren arabera finkatzen den aldi berean.

Ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa, erditze anizkoitza izanez gero

Prestazio hau jasotzeko eskubidea izango dute ordainketa bakarreko mutualista, erditze edo adopzio-amatasun kasuak, neurri batean konpentsatzea gastuak handitu ekoizten duen jaiotza edo adopzio familien bi seme-alaba edo gehiago zenbait haur batera erditzeagatik edo adoptatzeagatik.

Bateragarria da amatasun edo aitatasunagatiko sorospen berezia kasuetan erditze, adopzio edo harrera anizkoitzen kasuetan

Prestazioa ordainketa bakarrekoa da eta horren zenbatekoa honakoa izango da ordainketa, 4, 8 edo 12 aldiz indarreko hileko lanbide arteko gutxieneko soldataz jaiotza-eguna edo ebazpen judizialaren data, 2,3 eragiten duten seme-alaba edo gehiago izan, horren arabera

Kaltetutako jaiotako edo adoptatutako seme-alabak% 33ko edo gehiagoko minusbaliotasun-maila edo, bi bailiran zenbatuko dira.

Jaiotako seme-alaben kopurua Zenbat aldiz lgsaren hileko zenbatekoa 2021. Urtean zenbatekoak
Gertaerak 2021/01/01/12/2022 artean
2 4 3.800,00 euro
3 8 7.600,00 euro
4 eta gehiago 12 11.400,00 euro

900 €/Hil/2018, ed. BITARTE 2019- 1.462 abenduaren 21eko