Material ortoprotesikoaren egindako gastuen ziozko diru-laguntza

Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

Prestazio horren helburua da zati batean finantzatzea, sortutako gastuak mutualista erosteagatik, berritu eta/edo konpontzeko sortu dituzten zenbait produktu ortoprotesikoak hala nola: taka-takak, makuluak, Ortesiak eta hiru seme-alabek edo gehiagok partas zerbikal, eskuak, belauneko, besteak beste.

Pueden formular solicitud de ayuda los mutualistas titulares que estén en situación de alta, y son destinatarios de estas ayudas todos los mutualistas (titulares y beneficiarios).

Diru-laguntza hauek bateraezinezkoak dira funts publikoekin finantzatutako osasun-arreta edo beste edozein laguntzarekin, beti izango da xede berarekin beste bat badago dagokionez, gertaera eragilea izan denean. subjektu eta

Hileko zenbatekoa-mailaren arabera ezarriko da, hileko dirusarrera garbien pertsonako irizpideen arabera kalkulatua eta deialdian ezarritako baremoaren arabera.

 

CÓMO ESKATZEN DA

Mutualista prestazio hau eskatu behar dute egoitza elektronikoaren bidez Ere eska daitezke mutualitate orokorrarekin Judiziala. aurrez aurre. horrek esan nahi du Aurrez Aurreko atalean fitxaren "arabera" sartzeko eskaera egoitza elektronikoa.

Informazio gehiago eta eskaeraren datuetara (egoitza elektronikoa)

 

ERLAZIONATUTAKO BESTE INFORMACIÓN

ikus: Prestazio osagarriak: produktu ortoprotesikoak
ikus: Prestazio osagarriak: audiofonoak, eskaren kontrako lastaira, laringófono, konpresio, etab.
ikus: Gizarte laguntzarako funtsa: gaitz kronikoren bategatik eta onkologikoak