Ehorzketako gastuetarako laguntza

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

10.1 Artikuluan aurreikusitako gizarte prestazio hauek “ ” eta) Lege Dekretua (16 )/( 12.1 artikuluan jasotako egun eta) 2000. urteko errege dekretu legegilearen bidez onetsitako testu bateratuan (3) eta ezarri zen errege dekretuak 4097/mutualitateak, mutualitate orokor judizialak egingo ditu gizarte prestazioa Bertan gastuetarako laguntza.

Prestazioa arautzen du (Epailearen Arautegi 104. artikuluan (Mutualismoa, 1026/2011 errege dekretuak, uztailaren 15ekoa. 2011/4/8 BOE).

Laguntza hori ematen direnean, mutualista bada, titularrak eta onuradunak ez dauden bi Kide mutualisten dokumentua, alta egoeran badaude (gertaera jazotzen denean, eta bertan jasotzen:

 1. Mutualista (heriotza kasuan (titularrak berezko zuzenbidea), honako pertsona hauek izango dira lehentasun hurrenkeraren arabera adierazten da:

   

  1) Ezkontide alarguna banandua ez badu.

  2) Afiliazioa dokumentuan dauden haurrak onuradun direnak; kasu horretan eskaera egin beharko duen seme zaharrenak, entendiéndose egin zuen guztion izenean.

  3) Ehorzketako gastuak ordaindu izana frogatzen duen pertsonaren bidez, jatorrizko faktura.

 2. Titularra hil bada mutualista ez dela (titularra, zuzenbide pribatua): pertsonaren gastuak ordaindu izana frogatzen duen jatorrizko faktura bidez aztertzea.
 3. Heriotza kasuan, onuraduna (bat, Dokumentu horren titularra bada, langilearen urteko barne.

2013. Urteko ekitaldiko aurrekontu baliakizunen arabera, zenbateko hauek ezartzen dira:

a) 2000. urteko hil bada mutualista: 250 euro.

Hala ere, laguntzaren ardura hartu duen pertsonari dagokio ehorzketa gastuak, dirulaguntza emango da fakturaren zenbatekoa muga 250 euro.

b) En el supuesto del fallecimiento del titular no mutualista o beneficiario: 150 euros.

Hala ere, laguntzaren ardura hartu duen pertsonari dagokio ehorzketa gastuak, fakturaren zenbatekoa dirulaguntza emango dira gehienez 150 euro.