Ehorzketa-gastuetarako laguntza

Prestazio hau gomendatu
Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

“ Gizarte-prestazioen 10.1 artikuluan aurreikusitako ” artean, e) buruzko 16/1978 errege dekretuaren (gaur egun, eta 12.1 artikuluan jasotako) testu bateginaren 3/2000 legegintzako errege dekretuak onartua) aplikatutakoan 4097/1982 errege dekretuaren bidez, mutualitate orokorraren Judiziala du ezarrita, gizarte-gastuetarako laguntza.

Prestazioa bidez arautzen da araudiko 104. artikulua 1026/2011 errege dekretuaren bidez onartutako Mutualismoa judiziala, uztailaren 15ean. BOE 4/8/2011).

Laguntza hau ematen da heriotzagatik, mutualistei mutualistek eta titularrak ez dauden onuradunek afiliazio-dokumentua bi, alta-egoeran gertaera eragilea sortzen den unean jasotzen,:

 1. Hilez gero mutualista (titularra, berezko eskubidez) honako pertsona hauek, lehentasun hurrenkeraren arabera baztertzailea adierazten den moduan:

   

  1) Ezkontide alargunak judizialki bananduta ez badaude;

  2) Seme-alabak barne gora-behera onuradun gisa bere afiliazio dokumentuaren; kasu horretan, eskaera egin beharko du semea, hots, guztien izenean sinatu duela; eta

  3) Pertsona ordaindu izanaren, jatorrizko faktura bidez.

 2. Hildakoa titularra ez da mutualista (titularra zuzenbide eratorria): egiaztatzen duten gastuak ordaindu izanaren jatorrizko faktura bidez ehorzketa.
 3. Baten heriotza-kasuan, onuradunak, dokumentuaren titularrari afiliazio-zerrendan jarri duenean.

Ekitaldiko aurrekontuko diru-2013, ikusita, finkatu dira. hona hemen hobarien zenbatekoak:

a) baldin eta mutualista hil: 250 euro.

Hala ere, laguntza pertsona bada, emakidatuko den zenbatekoak fakturaren zenbatekoa izango da, muga 250 euro dela.

b) En el supuesto del fallecimiento del titular no mutualista o beneficiario: 150 euros.

Hala ere, laguntza pertsona bada, emakidatuko den zenbatekoak fakturaren zenbatekoa izango da, muga 150 euro.