Funtsa bereziko Mugeju

Zerbitzu hau gomendatu

Lehenengo Xedapen Gehigarrian eta legea Hogeita 50 1984, 1985, urteko aurrekontuen Egoera, eta, ondorioz, Mugeju Funts Berezia eratu ziren (han sartzea mutualitateen justizia administrazioko Funtzionarioak.

Artikulu horretan jasotako aurreikuspenen arabera, ministro kontseiluaren Akordio bidez (apirilaren 10ekoa, 1987 eta 1989ko otsailaren 3ko 1992ko martxoaren 27koa, izan ziren, hurrenez hurren, hondoan sartzea bereziki Udal funtzionarioen Mutualitate, MUGEJU Ongintzazko Justizia, justizia administrazioan eta aurreikuspeneko Ongintzazko funtzionarioen justizia administrazioko laguntzaileen.

Arau horien arabera integratzeko:

 • Irudian dauden kolektiboen Únicamente ziren erakunde horiek Funts Berezia mutuales irudian, 1984ko abenduaren 31 da. Beraz, ezin dira bazkide mutualista handiak eragin ondoren adierazitako egunean.
 • A los socios mutualistas y beneficiarios de las antiguas Mutualidades de Funcionarios de la Administración de Justicia se les garantiza a través del Fondo Especial los derechos a las prestaciones que se especifican en los Acuerdos de Integración y en los términos y cuantías en ellos fijados.
 • Arau horien arabera, ordainketa bakarreko prestazio hauek aitortzen dira, indarrean dagoen zenbatekoa, 1984ko abenduaren 31 da.
 • Pentsioak zenbatekoak hasieran onartu eta indarrean 1984ko abenduaren 31, zati berdinetan, hurrengo bost urteetan reduciéndose %20an iritsi arte, azken horietatik, 1973ko abenduaren 31n indarrean dauden kopuruak, horiek bermatuta, estatuak .

Iraunkortasuna eta prestazioak jasotzeko eskubidea mantentzea, funts bereziaren (borondatezkoa, contemplándose ondorioz, funts bereziaren hitzarmenetan sartu den “ Los mutualistas podrán darse de baja en el Fondo Especial, en cualquier momento, con pérdida de beneficios anteriormente reconocidos y sin derecho a devolución de cuotas”.

Halaber, Mutualitate horiek erregelamenduetan dira mutualista kuotak ez ordaintzeagatik izateari, eta, horregatik, borondatezko baja ondorio berberak.

Integrazioaren bidez, MUGEJU prestazio horiek eragindako kideei aitortzen Direnean, zenbatekoari dagokionez, baldintza desberdinak izan daitezkeen eta Mutualitatearen bakoitzerako, baina guztiek beren araudietan jasotako erretiro pentsioak, alarguntza, zurztasuna, bekak eta laguntzak, umezurtzek ikasketak heriotzagatik. Bertan zehazten diren prestazioak, ordainketa bakarreko ordainketa periodikoa eta bereizi behar ditugu, eta pentsioak.

Oinarrizko araudia

 • Hogeigarren Xedapen Gehigarria/urteko aurrekontu orokorren legeko lehen 50 1984; 1985, Mugeju deFondo egoera berezia ezarri zen bertan, justizia administrazioko funtzionarioen mutualitateak dira integratzea.
 • Disposición Adicional Tercera del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen Especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2000.
 • Agindua, 1987ko maiatzaren 30ean, Erabakia argitaratzea xedatzen duena (1987ko apirilaren 10a (ministroen kontseiluak. horren bidez, Udal funtzionarioen mutualitateak dago Justizia Ongintzazko hondoan, Mutualitate Orokor Judizialak berezia. (BOE, 13 06// 1987).
 • 1989Ko apirilaren 10eko agindua, Erabakia argitaratzea xedatzen duena 2000. urteko otsailaren 3ko ministroen kontseiluak 1989ko dekretua, justizia administrazioko funtzionarioak biltzen aurreikuspeneko mutualitateak, Mutualitate Orokor Judizialak bereziko edukian. (BOE, 1989/04/17).
 • 1992Ko maiatzaren 18ko agindua, Erabakia argitaratzea xedatzen duena 2000. urteko martxoaren 27ko ministroen kontseiluak 1992ko biltzen duen Ongintzako mutualitateari justizia administrazioko laguntzaileen hondoan, Mutualitate Orokor Judizialak berezia. (BOE 08 06// 1992).
 • Udal funtzionarioen mutualitateak justiziaren Ongintzazko araudia, maiatzaren 6ko aginduaren bidez onartu zen.
 • Reglamento de la Mutualidad Benéfica de Auxiliares de la Administración de Justicia, aprobado por Orden de 24 de abril de 1974.
 • Reglamento de la Mutualidad de Previsión de Funcionarios de la Administración de Justicia (aprobado por Decreto de 1776/1971, de 1 de julio).

Kudeaketa eta izapidetzea

 • Eskaera orria. Laguntza eskaerak, Mutualitate Orokor Judizialak bete behar zuten Funts Berezia den inprimakia efectuarse bakoitzerako. izan ere, inprimaki horietan derrigorrezko dokumentazioa eskariak acompañarse adierazten da.
  Los citados impresos pueden obtenerse en los Servicios Centrales y en las Delegaciones Provinciales de la Mutualidad, así como descargarse de la página Web de Mugeju.
   
 • Aurkezteko epea: Dauden erregelamenduak aurreikusitakoari mutualitateak:
  • Heriotzarengatiko laguntza eskatzeko eskubidea du bost urte igarotzen direnean preskribatuko direla (alegia, eta horren arrazoia aurreikuspeneko mutualitateak. justizia, al año en la laguntzaileak.
  • El  derecho a solicitar las pensiones prescribirá en el plazo de cinco años, a partir del hecho causante de las mismas, en las Mutualidades de Justicia Municipal y de Auxiliares, si bien se otorgarán sin efecto retroactivo cuando se hayan solicitado transcurrido un año a partir del hecho que las motive. No existe plazo de prescripción para solicitar las pensiones de la Mutualidad de Previsión, si bien se concederán sin efecto retroactivo, si la petición se formula después de transcurrido un año a partir del hecho causante de las mismas.