Fondo Berezia

Hogeita batgarren xedapen gehigarria 50/1984 legea, estatuko aurrekontu orokorrei buruzko 1985 horri esker, funtsa eratzeko berezia du, eta, horrenbestez, MUGEJU bakar batean integratzea funtzionarioen mutualitateen justizia-administrazioan.

Aurreikuspenen arabera, artikulu horretan, ministroen kontseiluaren erabaki apirilaren 10ekoa, 1987 1989ko otsailaren 27ko 3 eta 1992ko martxoaren ziren ere, hurrenez hurren, funts berezi MUGEJU. Udal funtzionarioen mutualitate justizia Ongintzazko , Justizia administrazioko funtzionarioen aurreikuspeneko mutualitateari eta Ongintzazko mutualitateko justizia administrazioko laguntzaileen .

Integrazio-arauen arabera:

 • Únicamente gehitu ziren Fondo berezirako dauden taldeen entitateei mutuales 1984ko abenduaren 31n. Horrenbestez, ez da egiten bazkide berrien handiak eragin ditzakete mutualista jakinarazpenean adierazitako egunetik aurrera.
 • Mutualista bazkideei eta onuradunek zaharrak justizia-administrazioko funtzionarioen mutualitateen bermatzen funtsaren bitartez eskubideak Berezia diren prestazioen akordioetan zehazten integratzeko eta baldintzen eta zenbatekoen ezarritako horietan.
 • Aipatutako arauen arabera, ordainketa bakarreko prestazio onartzen dira indarrean dagoen zenbatekoa 1984ko abenduaren 31n.
 • Pentsioak hasieran honako aitortzen diote elkarri, 1984ko abenduaren 31n indarrean dauden zenbatekoak murriztuko da, eta ondorengo bost ekitaldietan zati berdinetan eta% 20 iritsi arte, azken, abenduaren 31n indarrean dauden zenbatekoak 1973ko bermatuta daudenak dira, azkenik, Egoera .

Funtsa berezia sortzeari eta mantentze-lanak jarraitzea prestazioetarako eskubidea faktore hori borondatezkoa da, eta ondorioz, integrazio-akordioak “ Mutualista baja eman ahal izango dute funtsa bereziari edozein unetan, onartutako irabaziak galdu eta itzulketarako eskubiderik gabe ”.

Mutualitateak erregelamenduak ere jasotzen dituzte, horiek izaera galtzeak ez ordaintzeagatik baja hori dela eta, mutualista kuotak sortzen dituen ondorio berberak borondatezkoa da.

 

Araudia

 • Hogeita batgarren xedapen gehigarria 50/1984 legearen estatuko aurrekontu orokorrei buruzko aurreikusten duen 1985ean, konstituzioaren deFondo berezia, funtzionarioen mutualitateen integratu ahal izango dituzte, Mugeju justizia-administrazioan.
 • Hirugarren Xedapen Gehigarria lege xedapenen testu bategina indarrean dauden langileei dagokien gizarte segurantzako araubide bereziari buruzkoa. justizia-administrazioaren zerbitzura, 3/2000 legegintzako errege dekretuak onartua.
 • 1987Ko maiatzaren 30eko agindua, ministro kontseiluaren erabakia argitaratzen 1987ko apirilaren 10ean, sartzen duen Ongintzazko mutualitateko funtzionarioen mutualitate orokorraren funts berezi udal Justizia. (BOE fabrikatzen zituen/06/13).
 • Apirilaren 10eko agindua, 1989, ministro kontseiluaren erabakia, 1989ko otsailaren 3an sartzen duen aurreikuspeneko mutualitateari justizia administrazioko funtzionarioen mutualitate orokorraren funts berezi. (BOE 17/04/1989).
 • 1992Ko maiatzaren 18ko aginduan xedatzen duena ministro kontseiluaren erabakia argitaratzen 1992ko martxoaren 27ko sartzen duen Ongintzazko mutualitateko justizia administrazioko laguntzaileen-funtsa bereziari mutualitate orokorrarekin Judiziala. (EAO, 06/08/1992).
 • Mutualitateari buruzko funtzionarien araudiaren Ongintzazko 1969ko maiatzaren 6ko aginduaren bidez onetsi zen Udal Justizia.
 • Ongintzazko mutualitateko erregelamendua justizia administrazioko laguntzaileen onartu, 1974ko apirilaren 24ko aginduaren bitartez.
 • Araudi aurreikuspeneko mutualitateari justizia administrazioko funtzionarioen (1776/1971 dekretuaren bidez onartua, uztailaren 1eko).

 

Prestazioak

Gai, MUGEJU afiliatuek aipatutako Mutualitateen prestazioak aitortzen sortutako Prestazio horiek desberdinak izan daitezke zenbateko eta bakoitzerako baldintzak Mutualitate zenbakia, baina beren jasotzen:

 

Eskaera-formularioak:

Prestazioen eskabideak mutualitate orokorraren funts berezi Judiziala egin behar dira formulario-eredua bete aurreikusitako horietako bakoitzerako. Eskari bakoitzeko nahitaezko dokumentazioa ere aurkeztu behar da, horietan adierazitako formularioak.

Eskaerak aurkezteko epea:

 • Heriotzarengatiko laguntza eskatzeko eskubidea bost urteren buruan preskribatuko haren gertaera eragilearen aurreikuspeneko mutualitateen eta Justizia, eta Udal urtean.
 • Honako hauek eskatzeko eskubidea bost urteko epean preskribituko du, pentsio, gertaera eragilea sortu den unetik beretik, eta, horietan, administrari laguntzaileen eta emango dira, eta Justizia mutualitateen Udal ez dute atzera eraginik izango eskatutako direnean eta urtebete igaro duen gertaera aurrera.
 • Ez dago preskripzio-epea eskatzeko aurreikuspeneko mutualitateari emango dira, pentsioak eta ez dute atzera eraginik izango eskatuz gero, urtebete igaro ondoren, gertaera eragilearen egunetik hasita.