Mugeju-Funtsa Berezia

Prestazio hau gomendatu

Hogeita batgarren xedapen gehigarria 50/1984 legea, estatuko aurrekontu orokorrei buruzko 1985 horri esker, funtsa eratzeko berezia du, eta, horrenbestez, Mugeju bakar batean integratzea funtzionarioen mutualitateen justizia-administrazioan.

Según las previsiones contenidas en dicho precepto, por Acuerdos del Consejo de Ministros de 10 de abril de 1987, de 3 de febrero de 1989 y de 27 de marzo de 1992, se llevó a efecto, respectivamente, la integración en el Fondo Especial de MUGEJU de la Mutualidad Benéfica de Funcionarios de Justicia Municipal, de la de Previsión de Funcionarios de la Administración de Justicia y de la Benéfica de Auxiliares de la Administración de Justicia.

Aipatutako arauen arabera:

 • Únicamente gehitu ziren Fondo berezirako dauden taldeen entitateei mutuales 1984ko abenduaren 31n. Horrenbestez, ez da egiten bazkide berrien handiak eragin ditzakete mutualista jakinarazpenean adierazitako egunetik aurrera.
 • Mutualista bazkideei eta onuradunek zaharrak justizia-administrazioko funtzionarioen mutualitateen bermatzen funtsaren bitartez eskubideak Berezia diren prestazioen akordioetan zehazten integratzeko eta baldintzen eta zenbatekoen ezarritako horietan.
 • Aipatutako arauen arabera, ordainketa bakarreko prestazio onartzen dira indarrean dagoen zenbatekoa 1984ko abenduaren 31n.
 • Las pensiones  se reconocen inicialmente en las cuantías vigentes en 31 de diciembre de 1984, reduciéndose en los cinco ejercicios siguientes y por partes iguales en un 20%, hasta alcanzar en el último de ellos, las cuantías vigentes en 31 de diciembre de 1973, que son las garantizadas finalmente por el Estado .

Funtsa berezia sortzeari eta mantentze-lanak jarraitzea prestazioetarako eskubidea faktore hori borondatezkoa da, eta, beraz, integrazio-akordioak funtsa berezia: “ Mutualista baja eman ahal izango dute funtsa bereziari edozein unetan, onartutako irabaziak galdu eta itzulketarako eskubiderik gabe ”.

Era berean, horiek erregelamenduak aurreikusten izaera galtzea ez ordaintzeagatik mutualista Mutualitateen kuotak baja hori dela eta, ondorio berberak borondatezkoa da.

A partir de la integración, MUGEJU reconoce las prestaciones causadas por los afiliados a las referidas Mutualidades, que pueden ser diferentes en cuanto a la cuantía y requisitos para cada Mutualidad, pero todas recogen en sus Reglamentos pensiones de jubilación, de viudedad y orfandad, auxilios por defunción y becas de estudios para huérfanos. En las prestaciones de las referidas Mutualidades hay que distinguir las de pago único y las de pago periódico o pensiones.

Oinarrizko araudia

 • Hogeita batgarren xedapen gehigarria 50/1984 legearen estatuko aurrekontu orokorrei buruzko aurreikusten duen 1985ean, konstituzioaren deFondo berezia, funtzionarioen mutualitateen integratu ahal izango dituzte, Mugeju justizia-administrazioan.
 • Hirugarren Xedapen Gehigarria lege xedapenen testu bategina indarrean dauden langileei dagokien gizarte segurantzako araubide bereziari buruzkoa. justizia-administrazioaren zerbitzura, 3/2000 legegintzako errege dekretuak onartua.
 • 1987Ko maiatzaren 30eko agindua, ministro kontseiluaren erabakia argitaratzen 1987ko apirilaren 10ean, sartzen duen Ongintzazko mutualitateko funtzionarioen mutualitate orokorraren funts berezi udal Justizia. (BOE fabrikatzen zituen/06/13).
 • Apirilaren 10eko agindua, 1989, ministro kontseiluaren erabakia, 1989ko otsailaren 3an sartzen duen aurreikuspeneko mutualitateari justizia administrazioko funtzionarioen mutualitate orokorraren funts berezi. (BOE 17/04/1989).
 • 1992Ko maiatzaren 18ko aginduan xedatzen duena ministro kontseiluaren erabakia argitaratzen 1992ko martxoaren 27ko sartzen duen Ongintzazko mutualitateko justizia administrazioko laguntzaileen-funtsa bereziari mutualitate orokorrarekin Judiziala. (EAO, 06/08/1992).
 • Mutualitateari buruzko funtzionarien araudiaren Ongintzazko 1969ko maiatzaren 6ko aginduaren bidez onetsi zen Udal Justizia.
 • Ongintzazko mutualitateko erregelamendua justizia administrazioko laguntzaileen onartu, 1974ko apirilaren 24ko aginduaren bitartez.
 • Araudi aurreikuspeneko mutualitateari justizia administrazioko funtzionarioen (1776/1971 dekretuaren bidez onartua, uztailaren 1eko).

Kudeaketa eta izapidetzea

 • Eskabide-orria. Prestazioen eskabideak mutualitate orokorraren funts berezi Judiziala inprimaki eredua bete egin behar dira; horietako bat ere aurkeztu behar da. horietako bakoitzean aurreikusitako eskabideak inprimaki horietan zaion derrigorrezko dokumentazioa.
  Inprimaki horien zerbitzu zentraletan lor daitezke eta ordezkaritzetan mutualitatearen probintzia, bai eta Web orrian deskargatu Mugeju.
   
 • Aurkezteko epea.  Conforme a lo previsto en los Reglamentos de las Mutualidades Integradas:
  • El derecho a solicitar el Auxilio por defunción prescribirá a los cinco años del hecho causante del mismo en las Mutualidades de Previsión y de Justicia Municipal, y al año en la de Auxiliares.
  • Honako hauek eskatzeko eskubidea bost urteko epean preskribituko du, pentsio, gertaera eragilea sortu den unetik beretik, eta, horietan, administrari laguntzaileen eta emango dira, nahiz eta Justizia mutualitateen Udal ez dute atzera eraginik izango da baldin eta urtebete igaro ondoren eskatu aurrera. hala ere, Ez dago eskatzeko preskripzio-epea pentsioak aurreikuspeneko mutualitateari emango dira, baina ez dute atzera eraginik izango bada, urtebete igaro ondoren formulatzen da gertaera eragilearen egunetik hasita.