Perfil do contratante

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual, incluíndo a dos contratos menores, a Mutualidade Xeral Xudicial pon a disposición das persoas interesadas o seu Perfil de Contratante integrado na Plataforma de Contratación do Estado.

Ademais de facilitar a descarga de convocatorias, pregos e documentos, realizar preguntas e aclaracións e a presentación de ofertas a licitacións electrónicas, permite recibir avisos de interese para o provedor, noticias de licitacións, xestión de subscricións a temas de interese, invitacións, comunicacións de admisións/exclusións, adxudicacións, etc.

A Plataforma de Contratación do Estado, non exclúe a vía tradicional de acceso ás licitacións (papel), nin o contacto directo co órgano de contratación.

Para o acceso débese picar na seguinte ligazón:

PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DO ESTADO