Presentació de Sol·licituds i Documentació a través de la Seu Electrònica

La Mutualitat General Judicial (MUGEJU) ha vingut incorporant, des de fa anys, la tramitació via telemàtica de les diferents prestacions.

Per això, es recorda als mutualistes que poden presentar totes les sol·licituds de les prestacions econòmiques, socials i complementàries, a través de la seu electrònica de MUGEJU (https://sedemugeju.gob.es/) aquesta possibilitat, en el cas del personal funcionari en actiu esdevé obligatòria, segons preveu la Llei 39/2015. A les sol·licituds haurà d'acompanyar-se la documentació corresponent en format electrònic.

Al marge de tot l'anterior, a causa del tancament temporal de les instal·lacions de la seu central de la Mutualitat per problemes en l'edificació, l'exercici de l'activitat s'està recolzant, encara més de l'habitual, en l'ús de les eines informàtiques. En tals circumstàncies, la comunicació telemàtica resulta imprescindible per a la prestació del servei.

Gràcies per la seva col·laboració

Contingut Relacionat per Etiquetes