Pròrroga Per 2022 i 2023 del Concert De Farmàcia Subscrit Entre Mugeju i El CGCOF

El 22 de desembre de 2021 el Gerent de MUGEJU va subscriure amb el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics d'Espanya (CGCOF), la pròrroga del Concert pel qual es fixen les condicions per a l'execució de la prestació farmacèutica a través de les oficines de farmàcia, subscrit el 26 de juny de 2017 i modificat per l'addenda subscrita el 2 de juliol de 2020.

La pròrroga entra en vigor l'1 de gener de 2022 i estarà vigent fins al dia trenta-u de desembre de 2023.

El Concert subscrit entre el CGCOF i MUGEJU el 27 de juliol de 2017 té per objecte establir la forma i les condicions en què les Oficines de Farmàcia legalment establertes col·laboren professionalment amb MUGEJU, referent a la dispensació dels medicaments i altres productes farmacèutics, d'acord amb la legislació vigent. Així mateix el Concert contempla les condicions de facturació per part dels Col·legis Oficials de Farmacèutics i pagament de les receptes dispensades als mateixos.