Última hora: Vacunació Covid19 Catalunya, Balears i Andalusia

Recomanar esta notícies

Catalunya

El Servici de Salut de Catalunya implanta el sistema de cita prèvia per a la vacunació del COVID19 mitjançant DNI o si posseïxen nombre de CIP (Codi Identificació Personal), si estan dins de la franja d'edat de vacunació. Accedisca al sistema de cita prèvia de Catalunya polsant en el següent enllaç.

Per a més informació polse en el següent enllaç.

Balears

La Mutualitat General Judicial ha inclòs el nombre CIPAut (també denominat CIP/CIPA/SIP) consignat als mutualistes amb domicili en Balears en el seu Sistema d'Informació.

Pot consultar aquest nombre polsant en el següent enllaç.

El servici ho poden usar tant mutualistes titulars, com els beneficiaris majors d'edat, identificant-se amb el seu DNI i el seu nombre d'afiliació a MUGEJU. Els mutualistes beneficiaris que no disposen de DNI podran obtindre el codi mitjançant la consulta del mutualista titular del que depenen.

La informació també serà visible a través del Portal del Mutualista en l'apartat de “Dades Personals” baix el nom de CIP Autonòmic.

Andalusia

El Servici de Salut d'Andalusia ens informa que s'habilita el tram d'edat per a sol·licitar cita per a la vacunació per a aquells que es troben entre els 55 i 59 anys d'edat, i els majors de 68 anys, a través de ClicSalud+ o telèfon Salut Respon.

Els grups d'edat compresos entre 60 a 67 anys, han d'esperar telefonada o missatge per a citació, ja que este grup, no té habilitada la cita.

Per a més informació polse en el següent enllaç.