ATENCIÓ MADRID: Revisió de Dades en la Vacunació

En el Pla de vacunació per la Covid-19, en la Comunitat de Madrid, s'ha advertit, en alguns supòsits, que no hi ha coincidència en les dades de data de naixement de mutualistes facilitats per la Mutualitat General Judicial a les autoritats sanitàries, a causa d'un problema en el bolcat de dades.

Encara que la crida s'està realitzant correctament per franja d'edat, la data de naixement que li consta al professional sanitari que expedix el certificat d'haver-se vacunat, en ocasions, no coincidix amb la real. Per a evitar l'expedició de certificats erronis s'aconsella al mutualista, que, en el moment de la vacunació, comprove eixes dades i, si escau, sol·liciten la seua rectificació.

Contingut Relacionat per Etiquetes