Vacinación Covid-19 grupo 7 en Castela e León

Segundo comunícannos as autoridades sanitarias de Castela e León (D. G. Planificación e asistencia sanitaria), na data desta noticia están a realizarse as actuacións oportunas para captar, citar e vacinar ás persoas encadradas no grupo 7 (persoas con condicións de alto risco) definido polo Ministerio na súa Estratexia de Vacinación contra Covid19 na súa actualización número 5. A tal fin, trasládasenos, para información aos mutualistas desta Comunidade Autónoma, que:

  1. A Dirección Xeral de Saúde Pública está a pedir datos destes usuarios tanto aos hospitais públicos como privados, para poder cuantificar o seu número e programar a xestión da vacinación.
  2. A súa citación e vacinación farase en principio desde os hospitais públicos de cada provincia.
  3. Está a solicitarse a información necesaria das asociacións existentes para preparar tamén a estratexia de vacinación dos usuarios con síndrome de Down maiores de 40 anos.