Información actualizada vacinación Covid Castela A Mancha

Recomendar estas noticias

Segundo comunícannos as autoridades sanitarias de Castela a Mancha, na data desta noticia, con motivo da vacinación Covid, préstase información actualizada desta Comunidade autónoma na seguinte ligazón.

Para máis información proporciónannos o seguinte teléfono de contacto: 925 24 83 67 e dirección de correo electrónico: dgsp.vacunas@jccm.es

A Mutualidade Xeral Xudicial está en constante comunicación coa Consellería de Saúde de Castela a Mancha, facilitando a listaxe dos nosos mutualistas no tempo e a forma requiridos (remitiuse a Castela a Mancha toda a información de o noso colectivo maior de 16 anos), así como emendado a información de contacto daqueles mutualistas que non podían ser localizados.