ESTRATEXIA DE VACUNACION Covid-19

Recomendar estas noticias

Co fin de destacar os aspectos de interese xeral sobre a vacinación para os afiliados a MUGEJU infórmase:

O Ministerio de Sanidade é o que establece os criterios xerais e as datas de vacinación para os distintos grupos de idade e risco.

As vacinas son de adquisición centralizada, así que son proporcionadas polo Goberno e a súa administración corresponderá en todo caso aos centros hospitalarios ou de atención primaria dos Servizos Públicos de Saúde.

En caso de necesitar aclaración recoméndase ler o documento orixinal pulse no seguinte ligazón.

VACINAS AUTORIZADAS

No momento actual, a Comisión Europea ha autorizado catro vacúas:

 • Vacúa Comirnaty, de Pfizer/BioNTech, autorizada 21 DIC 20.

 • Vacina de Moderna, autorizada o 06 ENE 21.

 • Vacina de AstraZeneca, autorizada o 29 ENE 21.

 • Vacina de Janssen/Johnson & Johnson, autorizada o 11 MAR 21 (Aínda non dispoñible).

CONSIDERACIÓNS XERAIS

 • A vacina a administrar non é a demanda ou elección dos individuos.

 • A pauta completa de vacinación administrarase coa mesma vacúa.

 • A vacinación vaise realizando a medida que se vai dispondo de dose de vacinas.

 • Por cuestións organizativas e de factibilidad poderá solaparse a vacinación dos colectivos incluídos nos grupos 3A, 4 e 5, así como o grupo 6 e o grupo 8.

 • As persoas que residen noutras Comunidades Autónomas e as estranxeiras residentes en España, recibirán a vacinación correspondente no lugar onde se atopen residindo cando se priorizan para vacinar. As persoas priorizadas para vacinación polo seu traballo vacinaranse na Comunidade onde o exerzan.

 • Hai suficiente evidencia para administrar unha única dose en persoas de 65 ou menos anos de idade con antecedente de infección previa. Mantense, por tanto, a pauta de dúas dose para as persoas de 65 ou máis anos.

 • Garantirase a vacinación de todas as persoas independentemente do tipo de aseguramiento (mutualidades).

ACTUALIZACIÓN GRUPOS DE POBOACIÓN

Grupo 1. Residentes e persoal sanitario e socio sanitario en centros de maiores e de atención a grandes dependentes. (Próxima a finalizar).

Grupo 2. Persoal de primeira liña no ámbito sanitario e socio sanitario.

Grupo 3. Outro persoal sanitario, socio sanitario e traballadores penais.

Grupo 4. Persoas consideradas como grandes dependentes (grao III), vacinaranse con ARNm ou con AstraZeneca en función da idade e dispoñibilidade.

Grupo 5. Persoas vulnerables pola súa idade, (non centros de maiores)

 • Grupo 5A. Persoas de 80 e máis anos de idade (nadas antes de 1941) .
 • Grupo 5B. Persoas entre 70 e 79 anos de idade (nadas do 1942-51, a.i.)
 • Grupo 5C. Persoas entre 66 e 69 anos de idade (nadas do 1952-55, a.i.).

As persoas do grupo 5 vacinaranse coas vacinas de ARNm, Comirnaty ou vacina de Moderna, ou con vacina de Janssen.

Grupo 6. Colectivos en activo cunha función esencial para a sociedade.

 • Grupo 6A. Forzas e Corpos de Seguridade, Emerxencias e FAS.
 • Grupo 6B. Docentes e persoal de educación infantil e especial.
 • Grupo 6C. Docentes e persoal de educación primaria e secundaria.

As persoas do grupo 6 que comecen coa pauta de vacinación vacinaranse coa vacina de AstraZeneca.

Grupo 7. Persoas con condicións de moi alto risco (Pendentes de definir)

As persoas con condicións de moi alto risco a partir de 16-18 anos vacinaranse de maneira simultánea ao grupo de idade de 70 a 79 anos, se non lles corresponde antes por grupo de idade.

Utilizarase calquera das vacinas autorizadas, pero preferentemente vacúas de ARNm, coa finalidade de alcanzar a inmunidade completa nun período de tempo menor.

Consideráronse as seguintes condicións, en función do risco e a factibilidad (Ver Táboa 1 Actualización 5 da Estratexia de Vacinación):

 • Transplante de proxenitores hematopoyéticos.
 • Transplante de órgano sólido e lista de espera para transplante de órgano sólido.
 • Tratamento sustitutivo renal (hemodiálisis e diálese peritoneal).
 • Enfermidade oncohematológica.
 • Cancro de órgano sólido en tratamento con quimioterapia citotóxica, metastásico ou con radioterapia por tumores de localización torácica con risco de neumonitis.
 • Inmunodeficiencias primarias.
 • Infección co VIH con menos de 200cél/ml a pesar de TAR eficaz e carga viral indetectable.
 • Síndrome de Down con 40 e máis anos de idade.

Grupo 8. Persoas entre 56 e 65 anos de idade (nadas entre 1956 e 1965, ambos inclusive)

Comezarase vacinando ás persoas nadas en 1956 coa vacina de AstraZeneca, avanzando no ano de nacemento segundo a dispoñibilidade de dose.

Grupo 9. Persoas entre 46 e 55 anos de idade (nadas entre 1966 e 1975, ambos inclusive)