Servici consulta Codi Identificatiu (SIP / CIP / CIPA / …) dels Sistemes Públics de Salut de les CC.AA.

S'ha publicat un nou servici en la nostra Seu Electrònica perquè els mutualistes puguen consultar el seu Codi Identificatiu (SIP / CIP / CIPA / …) dels Servicis Públics de Salut de la seua Comunitat Autònoma .

Es pot accedir en el següent enllaç:
https://sedemugeju.gob.es/serviciossede/faces/login.xhtml?operation=obtener_sip

O a través de l'enllaç permanent de la secció de "Enllaços d'Interés" de la pàgina principal de la Seu.

El servici ho poden usar tant mutualistes titulars, com els beneficiaris majors d'edat, identificant-se amb el seu DNI i el seu nombre d'afiliació a MUGEJU. Els mutualistes beneficiaris que no disposen de DNI podran obtindre el codi mitjançant la consulta del mutualista titular del que depenen.

Finalment, recorde's que este servici només pot proporcionar el codi identificatiu d'aquelles Comunitats i/o Ciutats Autònomes que ho estan utilitzant per a la identificació dels nostres Mutualistes en el seu Servici Públic de Salut, principalment amb vista al procés de vacunació contra la Covid-19, i que ens han fet arribar aquest codi. Actualment açò afecta a tots els mutualistes que tinguen assistència sanitària a través de concert privat i que tinguen el seu domicili fixat en la Comunitat de València o Aragó. Els mutualistes de la resta de CC.AA. no obtindran cap codi en realitzar la consulta i hauran d'esperar a futures actualitzacions de les notícies referent a la vacunació en la seua Comunitat o Ciutat Autònoma.

Etiquetes