Servei consulta Codi Identificatiu (SIP / CIP / CIPA / …) dels Sistemes Públics de Salut de les CC.AA.

Recomanar aquesta notícies

S'ha publicat un nou servei a la nostra Seu Electrònica perquè els mutualistes puguin consultar el seu Codi Identificatiu (SIP / CIP / CIPA / …) dels Serveis Públics de Salut de la seva Comunitat Autònoma .

Es pot accedir al següent enllaç:
https://sedemugeju.gob.es/serviciossede/faces/login.xhtml?operation=obtener_sip

O a través de l'enllaç permanent de la secció de "Enllaços d'Interès" de la pàgina principal de la Seu.

El servei ho poden usar tant mutualistes titulars, com els beneficiaris majors d'edat, identificant-se amb el seu DNI i el seu nombre d'afiliació a MUGEJU. Els mutualistes beneficiaris que no disposin de DNI podran obtenir el codi mitjançant la consulta del mutualista titular del que depenen.

Finalment, recordi's que aquest servei només pot proporcionar el codi identificatiu d'aquelles Comunitats i/o Ciutats Autònomes que ho estan utilitzant per a la identificació dels nostres Mutualistes en el seu Servei Públic de Salut, principalment amb vista al procés de vacunació contra la Covid-19, i que ens han fet arribar aquest codi. Actualment això afecta a tots els mutualistes que tinguin assistència sanitària a través de concert privat i que tinguin el seu domicili fixat en la Comunitat de València o Aragó. Els mutualistes de la resta de CC.AA. no obtindran cap codi en realitzar la consulta i hauran d'esperar a futures actualitzacions de les notícies referent a la vacunació en la seva Comunitat o Ciutat Autònoma.

Etiquetes

Contingut Relacionat per Etiquetes