Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar

Nota Informativa Vacunació Covid-19

Sobre la campanya de vacunació enfront de la Covid-19, es comunica:

Que la Mutualitat General Judicial, està treballant de forma coordinada i proactiva amb MUFACE i ISFAS i ja ha facilitat al Ministeri i a les Comunitats Autònomes corresponents les dades actualitzades necessàries dels mutualistes per a dur a terme l'estratègia definida per cadascuna d'elles per a la vacunació.

El Sistema Públic de Salut de cada Comunitat Autònoma definix la seua pròpia estratègia de vacunació i ritme atenent als mitjans disponibles.

En l'actualitat el Grup de Treball Tècnic de Vacunació Covid-19, es troba determinant les possibles patologies susceptibles de vacunació preferent.

S'ha d'insistir, tal com es va anunciar el passat mes de desembre, en la necessitat d'actualitzar les dades en la pàgina web de la Mutualitat, sent d'especial interés per a la vacunació facilitar el contacte telefònic.

No obstant açò, es recomana estar pendent de la informació actualitzada a través de la web: https://www.mugeju.es/ i a través de la pàgina del Ministeri de Sanitat https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov/vacunacovid19.htm