Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar

Nota Informativa Vacunació Covid-19

Recomanar aquesta notícies

Sobre la campanya de vacunació enfront de la Covid-19, es comunica:

Que la Mutualitat General Judicial, està treballant de forma coordinada i proactiva amb MUFACE i ISFAS i ja ha facilitat al Ministeri i a les Comunitats Autònomes corresponents les dades actualitzades necessàries dels mutualistes per dur a terme l'estratègia definida per cadascuna d'elles per a la vacunació.

El Sistema Públic de Salut de cada Comunitat Autònoma defineix la seva pròpia estratègia de vacunació i ritme atenent als mitjans disponibles.

En l'actualitat el Grup de Treball Tècnic de Vacunació Covid-19, es troba determinant les possibles patologies susceptibles de vacunació preferent.

S'ha d'insistir, tal com es va anunciar el passat mes de desembre, en la necessitat d'actualitzar les dades a la pàgina web de la Mutualitat, sent d'especial interès per a la vacunació facilitar el contacte telefònic.

No obstant això, es recomana estar pendent de la informació actualitzada a través de la web: https://www.mugeju.es/ i a través de la pàgina del Ministeri de Sanitat https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov/vacunacovid19.htm 

 

Contingut Relacionat per Etiquetes