Nota Informativa para os Mutualistas de Baixa por Incapacidade Temporal

No ano 2020, durante o Estado de alarma, de acordo con o establecido no Real Decreto-lei 13/2020 do 7 de abril, na súa Disposición Adicional Quinta, estableceuse un procedemento excepcional para o abono do subsidio de Incapacidade Temporal aos mutualistas que cumprisen os 181 días de baixa durante o período de tempo do Estado de Alarma.

Durante o período de tempo comprendido entre o 14 de marzo e 20 de xuño, non tiveron descontos na súa nómina eses mutualistas.

Non se contemplou ese cambio de procedemento nos certificados que se emitiron pola MUTUALIDADE XERAL XUDICIAL, para a declaración da renda de 2020 para os mutualistas que se atopasen de baixa e alcanzasen os 181 días durante o Estado de Alarma, polo que van ser substituídos por outros, o máis axiña posible.

Contido Relacionado por Etiquetas