Nota Informativa per als Mutualistes de Baixa per Incapacitat Temporal

L'any 2020, durant l'Estat d'alarma, d'acord amb l'establit en Reial decret-llei 13/2020 de 7 d'abril, en la seua Disposició Addicional Cinquena, es va establir un procediment excepcional per a l'abonament del subsidi d'Incapacitat Temporal als mutualistes que compliren els 181 dies de baixa durant el període de temps de l'Estat d'Alarma.

Durant el període de temps comprès entre 14 de març i 20 de juny, no van tindre descomptes en la seua nòmina eixos mutualistes.

No s'ha contemplat eixe canvi de procediment en els certificats que s'han emès per la MUTUALITAT GENERAL JUDICIAL, per a la declaració de la renda de 2020 per als mutualistes que es trobaren de baixa i hagueren aconseguit els 181 dies durant l'Estat d'Alarma, per la qual cosa van a ser substituïts per uns altres, com més prompte millor.

Contingut Relacionat per Etiquetes