Més novetats sobre el procés de vacunació Covid-19 en diverses Comunitat Autònomes

La Mutualitat està en contacte amb les Comunitats Autònomes, intercanviant informació freqüentment. Recordem, una vegada més, als mutualistes la importància de l'actualització de les dades, que  la Mutualitat reenvía de forma continuada als Servicis Públics de Salut de les CC. AA.

D'altra banda, s'indiquen a continuació algunes novetats que s'han produït en determinades Comunitats Autònomes en relació amb el procés de vacunació i la relació dels Mutualistes amb els seus Servicis Públics de Salut.

 

COMUNITAT VALENCIANA

Per a l'administració de la vacuna per Covid 19 cal explicar a la Comunitat Valenciana amb el codi SIP, que permet la identificació de cada persona en el servici de salut pública.

En coordinació amb la seua Mutualitat, el Nº SIP està sent enviat per la Generalitat Valenciana (GVA) a tots els mutualistes d'entitat concertada, per SMS.

Respecte a l'ús del SIP a la Comunitat Valenciana, ha de saber que:

  • No canvia res quan la seua assistència sanitària, pública o privada.
  • Serà necessari per a qualsevol prestació associada a la Pandèmia COVID19 en la xarxa Sanitària pública.  
  • No altera la planificació de la vacuna ni significa que la seua vacunació siga imminent.
  • Si ja tenia un nº SIP assignat, seguix sent vàlid.

De forma paral·lela, la Mutualitat General Judicial ha inclòs este codi en el seu Sistema d'Informació i  ha publicat un nou servici en la nostra Seu electrònica perquè els mutualistes amb entitat concertada privada puguen consultar el seu codi identificatiu personal autonòmic (denominat SIP per la Comunitat Valenciana).

Es pot accedir a este servici de la Mutualitat través del següent enllaç:

https://sedemugeju.gob.es/serviciossede/faces/login.xhtml?operation=obtener_sip

El servici ho poden usar tant mutualistes titulars, com els beneficiaris majors d'edat, identificant-se amb el seu DNI i el seu nombre d'afiliació a MUGEJU. Els mutualistes beneficiaris que no disposen de DNI podran obtindre el codi mitjançant la consulta del mutualista titular del que depenen.

La informació també serà visible a través del Portal del Mutualista en l'apartat de “Dades Personals” baix el nom de CIP Autonòmic.

 

COMUNITAT D'ARAGÓ

Per a l'administració de la vacuna per Covid 19, i segons es vaja marcant per part de l'estratègia la seua incorporació a la campanya vacunal, el sistema que es va a utilitzar és el d'acte cita. En la pàgina web de Salut Informa (www.saludinforma.es) i en l'app hi ha habilitat un sistema per a citació de vacunació COVID. Esta sol·licitud de cita s'activarà per als pacients que pertanguen al grup poblacional que s'incloga en eixe moment en la campanya, entre les opcions de citació. Per a gestionar esta cita, és necessari utilitzar el denominat codi CIA del pacient (que tindrà el format ARXXXXXXXXXXX).

La Mutualitat en coordinació amb el Servici de Salut d'Aragó ha realitzat una sèrie d'actuacions per a procedir a incloure este codi en el seu Sistema d'informació i que puga ser consultat.

Per a açò hem publicat un nou servici en la nostra Seu electrònica perquè els mutualistes amb entitat privada puguen consultar el seu codi identificatiu personal autonòmic (denominat CIA per la Comunitat d'Aragó).

Es pot accedir a este servici de la Mutualitat a través del següent enllaç:

https://sedemugeju.gob.es/serviciossede/faces/login.xhtml?operation=obtener_sip

El servici ho poden usar tant mutualistes titulars, com els beneficiaris majors d'edat, identificant-se amb el seu DNI i el seu nombre d'afiliació a MUGEJU. Els mutualistes beneficiaris que no disposen de DNI podran obtindre el codi mitjançant la consulta del mutualista titular del que depenen.

La informació també serà visible a través del Portal del Mutualista en l'apartat de “Dades Personals” baix el nom de CIP Autonòmic.

 

ANDALUSIA

Des del servici de Salut de la Comunitat Autònoma d'Andalusia ens informen que:

S'han afegit les dades dels nostres mutualistes, tant d'opció pública com a concert privat, al seu Sistema d'Informació i ens indiquen que els mutualistes poden:

 

1.       Mitjançant Certificat digital, DNI o Cl@ve, van a poder consultar o actualitzar les seues dades de contacte a través de la WEB ClicSalud+.

2.       En cas de no tindre estos sistemes d'identificats poden sol·licitar la consulta o el canvi de dades en els centres de Salut.

3.       La sol·licitud de canvi de dades també podrà ser efectuada per mitjà de sol·licitud per registre.

És important que els mutualistes confirmen la seua informació de contacte perquè puguen ser cridats correctament a la campanya de vacunació.

A continuació us deixem l'enllaç que ens han proporcionat per a més informació:

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/archivo-comunicado/informacion-para-mutualistas-y-vacunacion-covid-19