Més novetats sobre el procés de vacunació Covid-19 en diverses Comunitat Autònomes

La Mutualitat està en contacte amb les Comunitats Autònomes, intercanviant informació freqüentment. Recordem, una vegada més, als mutualistes la importància de l'actualització de les dades, que  la Mutualitat reenvía de forma continuada als Serveis Públics de Salut de les CC. AA.

D'altra banda, s'indiquen a continuació algunes novetats que s'han produït en determinades Comunitats Autònomes en relació amb el procés de vacunació i la relació dels Mutualistes amb els seus Serveis Públics de Salut.

 

COMUNITAT VALENCIANA

Per a l'administració de la vacuna per Covid 19 cal explicar a la Comunitat Valenciana amb el codi SIP, que permet la identificació de cada persona en el servei de salut pública.

En coordinació amb la seva Mutualitat, el Nº SIP està sent enviat per la Generalitat Valenciana (GVA) a tots els mutualistes d'entitat concertada, per SMS.

Respecte a l'ús del SIP a la Comunitat Valenciana, ha de saber que:

  • No canvia gens quan la seva assistència sanitària, pública o privada.
  • Serà necessari per a qualsevol prestació associada a la Pandèmia COVID19 a la xarxa Sanitària pública.  
  • No altera la planificació de la vacuna ni significa que la seva vacunació sigui imminent.
  • Si ja tenia un nº SIP assignat, segueix sent vàlid.

De forma paral·lela, la Mutualitat General Judicial ha inclòs aquest codi en el seu Sistema d'Informació i  ha publicat un nou servei a la nostra Seu electrònica perquè els mutualistes amb entitat concertada privada puguin consultar el seu codi identificatiu personal autonòmic (denominat SIP per la Comunitat Valenciana).

Es pot accedir a aquest servei de la Mutualitat través del següent enllaç:

https://sedemugeju.gob.es/serviciossede/faces/login.xhtml?operation=obtener_sip

El servei ho poden usar tant mutualistes titulars, com els beneficiaris majors d'edat, identificant-se amb el seu DNI i el seu nombre d'afiliació a MUGEJU. Els mutualistes beneficiaris que no disposin de DNI podran obtenir el codi mitjançant la consulta del mutualista titular del que depenen.

La informació també serà visible a través del Portal del Mutualista a l'apartat de “Dades Personals” sota el nom de CIP Autonòmic.

 

COMUNITAT D'ARAGÓ

Per a l'administració de la vacuna per Covid 19, i segons es vagi marcant per part de l'estratègia la seva incorporació a la campanya vacunal, el sistema que es va a utilitzar és el d'acte cita. A la pàgina web de Salut Informa (www.saludinforma.es) i en l'app hi ha habilitat un sistema per a citació de vacunació COVID. Aquesta sol·licitud de cita s'activarà per als pacients que pertanyin al grup poblacional que s'inclogui en aquest moment en la campanya, entre les opcions de citació. Per gestionar aquesta cita, és necessari utilitzar el denominat codi CIA del pacient (que tindrà el format ARXXXXXXXXXXX).

La Mutualitat en coordinació amb el Servei de Salut d'Aragó ha realitzat una sèrie d'actuacions per procedir a incloure aquest codi en el seu Sistema d'informació i que pugui ser consultat.

Per a això hem publicat un nou servei a la nostra Seu electrònica perquè els mutualistes amb entitat privada puguin consultar el seu codi identificatiu personal autonòmic (denominat CIA per la Comunitat d'Aragó).

Es pot accedir a aquest servei de la Mutualitat a través del següent enllaç:

https://sedemugeju.gob.es/serviciossede/faces/login.xhtml?operation=obtener_sip

El servei ho poden usar tant mutualistes titulars, com els beneficiaris majors d'edat, identificant-se amb el seu DNI i el seu nombre d'afiliació a MUGEJU. Els mutualistes beneficiaris que no disposin de DNI podran obtenir el codi mitjançant la consulta del mutualista titular del que depenen.

La informació també serà visible a través del Portal del Mutualista a l'apartat de “Dades Personals” sota el nom de CIP Autonòmic.

 

ANDALUSIA

Des del servei de Salut de la Comunitat Autònoma d'Andalusia ens informen que:

S'han afegit les dades dels nostres mutualistes, tant d'opció pública com a concert privat, al seu Sistema d'Informació i ens indiquen que els mutualistes poden:

 

1.       Mitjançant Certificat digital, DNI o Cl@ve, van a poder consultar o actualitzar les seves dades de contacte a través de la WEB ClicSalud+.

2.       En cas de no tenir aquests sistemes d'identificats poden sol·licitar la consulta o el canvi de dades als centres de Salut.

3.       La sol·licitud de canvi de dades també podrà ser efectuada per mitjà de sol·licitud per registre.

És important que els mutualistes confirmin la seva informació de contacte perquè puguin ser cridats correctament a la campanya de vacunació.

A continuació us deixem l'enllaç que ens han proporcionat per a més informació:

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/archivo-comunicado/informacion-para-mutualistas-y-vacunacion-covid-19

 

Contingut Relacionat per Etiquetes