Txertaketa-kanpaina COVID-19 aurrean

ACTUALIZACIÓN 03/03/2021:

Kanpainari buruzko aurka txertatzeko COVID-19, jakinarazten dugu:

Mutualitate orokorrarekin duen ari da lanean, eta modu proaktiboan modu koordinatuan judiziala, mufacerekiko eta LAGUNTZAKO ZERBITZUEN KARTERARI BURUZKOA eta dagoeneko ministerioari eman eta autonomia erkidegoek beharrezko datuak eguneratuta mutualista estrategia gauzatzeko bakoitzak defini eta horietako bat.

Autonomia erkidego bakoitzeko osasun Sistema publikoa honela definitzen du bere estrategiarekin eta txertaketa kontuan izanik, erritmo eskura dauden baliabideak.

Gaur egun, lan-taldea, txertaketa-COVID-19 dago patologiei zehaztuz daitezkeen lehentasunezko txertaketa.

Azpimarratu behar da, iazko abenduan eman zitzaiola iragarri zuen, datuak eguneratu behar web orrian. izan ere, bereziki mutualitateko interes txertoak jartzeko erraztasunak ematea telefonoz harremanetan jarrita.

No obstante, se recomienda estar pendiente de la información actualizada a través de la web:  https :// www.mugeju.es/ eta osasun ministerioaren orriaren bidez https :// www.mscbs.gob.es/profesionalak/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm

 

MUGEJU/07/01/2021

Administrazioak kontrako txertoak COVID barruan sartzen dira 19. prebentzioko ekintzen epidemiologikoak nazioarteko larrialdi baten esparruan.

Txertoak erosketa zentralizatuko dira, eta, beraz, emandako dira osasun ministerioak eta administrazioa dagokie kasu guztietan, baliabideen zentroak eta ospitaleak erabakitzen duten osasun-zerbitzu publikoek.

Ildo horretan, el colectivo de mutualistas será vacunado por el Sistema Nacional de Salud  de igual forma que el resto de la población general. Hau da, txertaketa kolektiboa MUGEJU bermatuta badago, tanto para los mutualistas y beneficiarios adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas y al INGESA, como para los adscritos a entidades de seguro libre.

MUGEJU JARDUERAK

MUGEJU ari da osasun ministerioarekin koordinatuta eta osasun-agintaritza desberdinen lurralde sarbidea bermatzeko mutualista a txertoak COVID ekitateari.

Lehen neurri gisa, MUGEJU bati ekin dio ekintza orokorreko identifikazio-datuak eguneratzea atxikitako mutualista aseguru-etxe pribatuen bidez kokatu errazteko asmoz, osasun-administrazioak, txertaketa.

Horretarako, lehen fasean, mutualista eguneratuta ez duten datu pertsonalak (helbidea, helbide elektronikoa, telefono-zenbakia) edo haren onuradunena aldatu edo osatu behar da, horretarako, haien egoitza elektronikoan MUGEJU esteka honetan: https :// sedemugeju.gob.es/datos-personales

VACUNACIÓN-PROZESUAREN LEHEN FASEA

Txertatze planak COVID aurrean izango zen eta, lehen hiru etapa bereizten ditu, eta 19 eragiten dien pertsona ahulenei eta osasun-langileei, talde hauen arabera:

  1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes.
  2. Lehen mailako langileak osasun esparruan sozio-sanitarioan.
  3. Bestelako pertsonal sanitarioa eta sozio-sanitarioan.
  4. Pertsona mendekotasun handia (iii. mendetasun-gradua,  es decir, con necesidad de intensas medidas de apoyo) que no estén actualmente institucionalizadas.

Las primeras dosis disponibles se utilizarán para vacunar al grupo 1 y 2 en ese orden y, tras completar estos grupos y en la medida que haya más disponibilidad de dosis, se vacunará a los grupos 3 y 4.

Los mutualistas incluidos en estos primeros grupos serán vacunados en una de las cuatro fases según les corresponda, siendo citados para ello por los respectivos Servicios Públicos de Salud.  

Esteka kontsulta daiteke osasun ministerioaren txertaketa-estrategiari buruzko COVID espainian: https :// www.mscbs.gob.es/profesionalak/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm