Campaña de Vacunació Enfront de la Covid-19

ACTUALITZACIÓ 03/03/2021:

Sobre la campanya de vacunació enfront de la Covid-19, es comunica:

Que la Mutualitat General Judicial, està treballant de forma coordinada i proactiva amb MUFACE i ISFAS i ja ha facilitat al Ministeri i a les Comunitats Autònomes corresponents les dades actualitzades necessàries dels mutualistes per dur a terme l'estratègia definida per cadascuna d'elles per a la vacunació.

El Sistema Públic de Salut de cada Comunitat Autònoma defineix la seva pròpia estratègia de vacunació i ritme atenent als mitjans disponibles.

En l'actualitat el Grup de Treball Tècnic de Vacunació Covid-19, es troba determinant les possibles patologies susceptibles de vacunació preferent.

S'ha d'insistir, tal com es va anunciar el passat mes de desembre, en la necessitat d'actualitzar les dades a la pàgina web de la Mutualitat, sent d'especial interès per a la vacunació facilitar el contacte telefònic.

No obstant això, es recomana estar pendent de la informació actualitzada a través de la web: https://www.mugeju.es/ i a través de la pàgina del Ministeri de Sanitat https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov/vacunacovid19.htm

 

MUGEJU/07/01/2021

L'administració de vacunes contra la  COVID 19 s'enquadra dins de les accions de prevenció epidemiològica en l'àmbit d'una emergència internacional.

Les vacunes són d'adquisició centralitzada,  de manera que són proporcionades pel Ministeri de Sanitat i la seva administració correspondrà en tot cas als recursos, centres i hospitals que decideixin els Serveis Públics de Salut.

En aquesta línia, el col·lectiu de mutualistes serà vacunat pel Sistema Nacional de Salut  d'igual forma que la resta de la població general. És a dir, la vacunació del col·lectiu de MUGEJU està garantida, tant per als mutualistes i beneficiaris adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes i a l'INGESA, com per als adscrits a entitats de segur/segur lliure.

ACTUACIONS DE MUGEJU

MUGEJU es troba treballant en coordinació amb el Ministeri de Sanitat i les respectives autoritats sanitàries territorials per garantir a l'accés del col·lectiu de mutualistes a les bovines COVID en termes d'equitat.

Com a primera mesura, MUGEJU ha iniciat una acció general d'actualització de les dades identificatives dels mutualistes adscrits a companyies asseguradores privades a fi de facilitar la seva localització per part de l'administració sanitària, al moment de la vacunació.

Per a això, en una primera fase,  els mutualistes que  no tinguin actualitzats les seves dades personals (adreça, correu electrònic, número de telèfon) o els de els seus beneficiaris han de procedir a modificar o completar els mateixos, accedint per a això a la seu electrònica de MUGEJU al següent enllaç: https://sedemugeju.gob.es/datos-personales

PRIMERA FASE DEL PROCÉS DE VACUNACIÓ

El pla de vacunació enfront de la COVID 19 tindrà tres etapes, havent-se iniciat la  primera d'elles que afecta a les persones més vulnerables i al personal sanitari, segons els següents grups:

  1. Residents i personal sanitari i sociosanitari que treballa en residències de persones majors i d'atenció a grans dependents.
  2. Personal de primera línia en l'àmbit sanitari i sociosanitari.
  3. Un altre personal sanitari i sociosanitari.
  4. Persones considerades com a grans depenents (grau III de dependència, és a dir, amb necessitat d'intenses mesures de suport) que no estiguin actualment institucionalitzades.

Les primeres dosis disponibles s'utilitzaran per vacunar al grup 1 i 2 en aquest ordre i, després de completar aquests grups i en la mesura que hi hagi més disponibilitat de dosi, es vacunarà als grups 3 i 4.

Els mutualistes inclosos en aquests primers grups seran vacunats en una de les quatre fases segons els correspongui, sent citats per a això pels respectius Serveis Públics de Salut. 

Pot consultar l'enllaç del Ministeri de Sanitat sobre l'estratègia de vacunació COVID a Espanya: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov/vacunacovid19.htm

Etiquetes

Contingut Relacionat per Etiquetes