Nota Informativa Prestacións Económicas: Fillo a Cargo

En relación á prestación de Fillo a Cargo con Discapacidade  realizouse o pago do mes de novembro, en canto ao pago do mes de decembro, produciuse un atraso, xa está a se solucionar e aboarase a semana próxima.