Validesa de la Targeta Sanitària Europea pel Brexit

Recomanar esta notícies

Es recorda a tots els mutualista que si van a viatjar al Regne Unit entorn de/entorn del 31 de desembre, informe's abans en Ministeri d'Assumptes estrangers. El termini de validesa de la Targeta Sanitària Europea (TSE) i el Certificat Provisional Substitutori (CPS) en eixe Estat està afectat pel procés Brexit, de manera que finalitzarà en un i un altre cas el 31 de desembre de 2020. No obstant açò, el sistema de pòlissa col·lectiva d'assegurances previst en les prestacions de MUGEJU no es veu afectat pel Brexit.