Actualización: Aviso aos mutualistas adscritos a CASER

Informámoslle a todos os mutualistas adscritos á entidade médica CASER que esa compañía non vai subscribir a prórroga do Concerto de Asistencia Sanitaria para 2021, polo que se fai necesario o cambio de entidade médica.

Con obxecto de facilitar este obrigado trámite, MUGEJU vai proceder a ampliar o período anual de cambio ordinario de Entidade para os mutualistas acollidos a CASER a partir do 1 de decembro de 2020.

Este prazo especial ampliado de cambio de entidade ordinario abarcará desde o 1 de decembro de 2020 ao 31 de xaneiro de 2021, período no que os mutualistas deberán elixir entre recibir asistencia sanitaria a través dunha das compañías aseguradoras privadas: SEGURCAIXA ADESLAS, ASISA, DKV SEGUROS, MAPFRE, NOVA MUTUA SANITARIA, SANITAS ou a través dos Servizos de Saúde da Comunidade Autónoma onde resida (opción INSS).

O cambio á nova entidade médica farase efectivo a partir do 1 de febreiro de 2021. Ata esa data, os mutualistas continuarán recibindo a asistencia sanitaria a través de CASER, como ata agora.

Para facilitar a elección de opción sanitaria, MUGEJU habilitou un procedemento áxil a través da sede electrónica do organismo. A todos os mutualistas titulares de MUGEJU envióuselles unha carta onde se detallan os pasos a levar a cabo. Para realizar o cambio de entidade médica deberá acceder https://sedemugeju.gob.es/cambio-entidade co usuario e contrasinal que recibiu na carta, seleccionar a entidade médica pola que desexa recibir asistencia a partir do 1 de febreiro de 2021, e completar todos os pasos marcados.