Incorporación ao sistema de receita electrónica de Cantabria

Infórmase a  osmutualistas que optasen por recibir a asistencia sanitaria a través do Servizo Cántabro de Saúde que a partir do 1 de outubro quedan incorporados, para todos os efectos, ao sistema de receita electrónica desta Comunidade Autónoma (prescrición, dispensación e visado) o que lles permitirá recoller a medicación que lles sexa prescrita a través de receita electrónica, directamente na súa farmacia,  presentando o Cartón Sanitario do  Servizo Cántabro de Saúde.

Contido Relacionado por Etiquetas