Cita Prèvia Atenció Presencial a Madrid i Barcelona

Seguint les recomanacions sanitàries i de salut pública, a partir del dia 13 d'Octubre del 2020, l'atenció presencial es realitzarà prèvia petició de cita, tant en la Seu Central de Madrid, com en la Delegació de Barcelona. 

La petició de cita es realitzarà mitjançant telefonada telefònica en horari de 9:00 a 14:00 hores.

  • Telèfon per a demanar cita en la Seu Central de MADRID: 91 586 03 00.
  • Telèfon per a demanar cita en la Delegació de BARCELONA: 93 488 32 01.

Els assumptes que puguen resoldre's sense necessitat de compareixença en les oficines no seran atesos presencialment, com, per exemple, les sol·licituds de talonaris i les consultes d'informació, que hauran de realitzar-se per telèfon.