Campaña de vacinación da gripe 2020-2021

A campaña de vacinación da gripe 2020-2021 vaise a desenvolver no marco da actual pandemia de Covid-19. Para evitar noticias confusas sobre a presente campaña de vacinación, MUGEJU lembra aos mutualistas que o sistema garante o cumprimento do calendario común vixente desde 2018.

Este ano, a compra de vacinas realizouse de maneira centralizada desde o Ministerio de Sanidade e as comunidades autónomas. A subministración das doses necesarias de vacinas na campaña de gripe, que comezará proximamente, está asegurado tanto para os mutualistas de opción pública como para os de entidade concertada. O acceso a estas vacinas será, como na campaña anterior, a través dos centros de vacinación, públicos ou concertados, segundo a cobertura do mutualista. O acceso a través de oficinas de farmacia estará limitado ao haber unha subministración restrinxida.

Grupos de risco

No caso da vacina contra a gripe, os mutualistas de opción Pública (INSS) deberán contactar co seu médico ou centro de saúde. Os mutualistas adscritos a algunha das entidades concertadas deberán contactar co seu centro de referencia, e será o facultativo correspondente quen prescriba a administración da vacina aos pacientes incluídos nos grupos de risco. Debe terse en conta que é necesario un informe do facultativo para persoas de risco que non sexan maiores de 65 anos ou a idade fixada polo CC.AA. en caso de ser inferior.

Cada entidade debe informar aos mutualistas sobre o calendario, centros e horarios nos que levará a cabo a vacinación, dispondo dos medios necesarios para executar os programas preventivos incluídos na Carteira de Servizos.

Oficinas de Farmacia

Se a adquisición realizásese na Oficina de Farmacia, debe terse en conta que o ou a mutualista deberá aboar o prezo íntegro da vacina e, posteriormente, coa factura da farmacia, solicitar o reintegro íntegro da mesma á entidade á que estea adscrito. Terá dereito a reintegro a condición de que teña máis de 65 anos ou a idade fixada por cada CC.AA. en caso de ser inferior ou pertenza a grupo de risco, e así estea expresado no informe médico correspondente.