Incorporación ao sistema de receita electrónica de Aragón

Infórmase a  osmutualistas que optasen por recibir a asistencia sanitaria a través do Servizo Aragonés de Saúde que a partir do próximo 7 de setembro quedan incorporados, para todos os efectos, ao sistema de receita electrónica desta Comunidade Autónoma (prescrición, dispensación e visado) o que lles permitirá recoller a medicación que lles sexa prescrita a través de receita electrónica, directamente na súa farmacia,  presentando o Cartón Sanitario do  Servizo Aragonés de Saúde.