Visat de receptes de mutualistes adscrits al Servei de salut de Castella i Lleó i els mutualistes acollits al conveni rural (SACYL)

Recomanar aquesta notícies

Una vegada finalitzat l'estat d'alarma, el visat de  les receptes de medicaments i productes sanitaris es reactiva i es torna a realitzar en les delegacions provincials de la Mutualitat.

Els mutualistes als quals els facultatius del SACYL els prescriguin  medicaments i productes sanitaris que precisen visat previ a la seva dispensació per les oficines de farmàcia, han de presentar el talonari oficial de receptes de MUGEJU perquè s'emplenin les receptes i posteriorment procedir al seu visat en la delegació provincial de MUGEJU.

Els medicaments i productes sanitaris que no precisin visat continuaran sent prescrits pels facultatius  en receptes  informatitzades format paper del SACYL per a la seva dispensació en les oficines de farmàcia.