Incorporación ao sistema de receita electrónica do Servizo Rioxano de Saúde

Infórmase a todo o colectivo de mutualistas que optasen por recibir a asistencia sanitaria a través do Servizo Rioxano de Saúde que a partir do próximo 27 de xullo quedan incorporados, para todos os efectos, ao sistema de receita electrónica desta Comunidade Autónoma, o que permitirá recoller a súa medicación a través desta vía presentando na súa farmacia o Cartón Sanitario da Comunidade.