Adjudicació de llocs en comissió de servicis 01/2020