Resolución de Xerencia sobre a incorporación a nova normalidade

Recomendar estas noticias

Resolución da Xerente da Mutualidade Xeral Xudicial sobre a incorporación a nova normalidade da actividade deste Organismo, a reincorporación do seu persoal destinado nas delegacións provinciais e a continuación da actividade dos consultorios instalados nos edificios públicos, atendida a ampliación das medidas de flexibilización das restricións consecuencia da declaración do estado de alarma e as súas prórrogas para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.