Noves normes sobre Atenció al Públic en les Delegacions Provincials

NOTA INFORMATIVA.- La prolongació de l'estat d'alarma juntament amb l'establiment –a nivell intern- de mecanismes que faciliten i/o eximixen de molts tràmits presencials com, per exemple, els visats (vinya. Orde SND/266/2020, de 19 de març, BOE 21-03-2020), unit a la necessitat –sempre prioritària- de minimitzar els riscos de contagi del Covid-19, aconsellen l'adaptació de les disposicions contingudes en la Resolució dictada per esta Gerència el passat 16 de març, en concret, en el seu epígraf 3.

Per tot açò, es posa en coneixement general que a partir del dia 25 de març, cada Delegació Provincial serà atesa per una sola persona, tots els dilluns, de 9.00 a 14.00 hores.

En el cas que el dilluns corresponent coincidira amb un dia no laborable en el territori d'origen, l'atenció presencial es traslladarà a l'immediat dia hàbil següent.

 

Contingut Relacionat per Etiquetes